Med uppdrag att stoppa organskörden

Intervju med David Matas
 

 
Advokaten och människorättsaktivisten David Matas i Jerusalem i september 2012 (Foto: Genevieve Belmaker/Epoch Times)

Under en intervju med den kanadensiske advokaten David Matas, med anledning av hans nya bok om organstölder i Kina, förstod jag att han är en oerhört upptagen person. Under en mycket kort resa till Jerusalem på knappt två dygn, tog han sig tid för en intervju. Han är i ständig rörelse och arbetar kontinuerligt, tänker ständigt på vad han ska göra härnäst. Att vara människorättsaktivist är bara en bisyssla för honom. Jag kan bara föreställa mig vad han skulle kunna åstadkomma om han var det på heltid.

– Även när jag sitter på möten kan jag alltid kolla e-posten, berättade Matas på frågan om hur han klarar att hålla så många bollar i luften.

År 2009 skrev David Matas och David Kilgour boken Bloody Harvest: Organ harvesting from Falun Gong Practitioners in China. Nu har han publicerat en ny bok med titeln State Organs: Transplant Abuse in China. Den nya boken är en samlingsbok med artiklar från olika personer däribland transplantationsläkare från fyra kontinenter.

Enligt den undersökning som Falun Dafa Information Center (FDIC) har gjort av tiotusentals organtransplantationer som utförs i Kina varje år, kan man räkna de frivilliga donationerna i hundratal. Det är omöjligt att se det som något annat än ett allvarligt etiskt svek av läkare och ett brott mot mänskligheten.

Den Kinesiska regeringens påståenden om att transplantationsorganen (hjärtan, njurar och levrar) kommer från avrättade fångar har mötts med ökande skepsis sedan 2006. Stadigt kommer det nya bevis som tyder på att de flesta av dessa organ har kommit från fångar som dödats enbart för det monetära värdet av deras organ. Många mördade är Falun Gong-utövare, vilka utgör den största gruppen av samvetsfångar i världen.

Sakta men säkert har den amerikanska regeringen börjat uppmärksamma det här. Under 2011 skrev det amerikanska utrikesdepartementet i sin årliga rapport om mänskliga rättigheter att "utländska och inhemska media och människorättsorganisationer fortsätter att rapportera om fall av organskörd, särskilt från Falun Gong-utövare och uigurer".

Matas, som brukade vara en ständig gäst vid sammanträden och evenemang som handlar om organstölder efter publiceringen av boken 2009, känner lättnad över att andra har börjat bli mer delaktiga nu.

– Det måste bli fler och inte bara jag som talar om det här, sade han och tillade att han inte hade deltagit i en utfrågning den 17 september, för att andra också ska kunna komma till tals. Matas förhoppning om att frågan ska ta fart och få mer uppmärksamhet verkar vara på väg att förverkligas.

Den 3 oktober, skickade 106 amerikanska kongressmedlemmar ett brev till utrikesminister Hillary Clinton där de ber att information om transplantationsövergrepp i Kina ska släppas. Information som den amerikanska regeringen kanske har. Begäran kom efter rapporter om att den förre viceborgmästaren i Chongqing, Wang Lijun, lämnade ut uppgifter om organstölder under sin 24-timmars vistelse på ett amerikanskt konsulat i Kina i februari.

Matas säger att det finns många saker som du som privatperson också kan göra.

– Skriv ett brev, skriv på en petition, demonstrera. Gör det du kan, säger han.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2012/10/07/24009.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.