Italien: Udines guvernör välkomnar den internationella konstutställningen Sanning Godhet Tålamod

Den 9 mars 2013 höll Udineprovinsens guvernör ett invigningstal för den internationella konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod i provinsens regeringsbyggnad i Udine, Italien, och tackade för att de lokala Falun Gong-utövarna för deras ansträngningar med att exponera den pågående förföljelsen i Kina.

Guvernör Pietro Fontanini sade, ”Vi är lyckosamma över att leva i ett relativt fritt land, där folk kan utöva fritt det de tror på och där vi också har ett ansvar att höja vår röst mot dessa övergrepp.”

Sanning-Godhet-Tålamod

Konst har varit ett ganska effektivt redskap för att tala direkt till tusentals människor hjärtan utställningen visades till sista mars 2013.

Udineprovinsens kulturminister Enrico Pizza (vänster),
Guvernör Pietro Fontanini (mitten) och Falun Gong-representant (höger)
Deltagare vid utställningens öppningsceremoni

Entusiastiska dignitärer

Guvernör Fontanini har varit en stark försvarare av utställningen. Han blev chockerad över förföljelsen och tortyren av Falun Gong-utövare i Kina. Han tackade de lokala utövarna för att de ville visa utställningen för den italienska allmänheten och för deras ansträngningar för att exponera förföljelsen som pågår i Kina.

Udines kulturminister Enrico Pizza talade vid öppningsceremonin. Han sade, ”Jag önskar verkligen utställningen framgång och hoppas att fler får en möjlighet att lära sig Falun Gong.”


Besökare berörs av utställningen

Många blev rörda av berättelserna bakom verken. En man sade: ”De här verken ger ett viktigt budskap och de berör den djupaste delen i vårt hjärta. Utställningen skänker glädje och hopp.”

En grupp kvinnor uttryckte deras beundran över hur konstnärerna använde konsten för att förmedla deras budskap. De tackade utövarna för deras hårda arbete och kovade att komma tillbaka med deras vänner och familjemedlemmar.


Besökarnas kommentarer

Här är några av kommentarerna i gästboken:

”Jag förstår den kinesiska kulturen och det kinesiska folkets liv nu.”

”Godhet vs ondska. Den här landsövergripande förföljelsen är löjlig och meningslös! Så omänsklig!”

Kulturministern skrev: ”Jag hoppas sanning, godhet och tålamod skänker lyser upp vårt samhälle.”

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/22/138586.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.