Inflytelserik tysk tidning rapporterar om organstölder i Kina

Den tyska tidningen Die Zeit skrev en omfattande artikel om det kinesiska kommunistpartiets (KKP: s) organstölder från levande Falun Gong-utövare, organ som sedan säljs till västerländska patienter för enorma vinster. Artikeln publicerades den 7 mars och har fått stor uppmärksamhet.

Die Zeit, den mest lästa veckotidningen i Tyskland, centrerar sin berättelse kring en dödsdömd fånge. I artikeln med titeln "Hjärta på beställning" (Herzauf Bestellung) anges fakta om hur Falun Gong-utövare faller offer för levande organstölder.

För att belysa etiska frågor vid sjukhusen och läkemedelsföretagen som berörs av detta i Europa, diskuterar artikeln på ett omfattande sätt information som samlas in av den kanadensiske advokaten David Matas och den förre kanadensiske åklagaren David Kilgour. De bägge har forskat kring ode olika fallen och publicerat dokument om systematisk skörd av Falun Gong-utövares organ i kinesiska sjukhus, tvångsarbetsläger och fängelser.

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/3/138744.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.