Svenska Amnesty ber Kina om att upphöra med omskolning genom tvångsarbete

På förmiddagen den 25 april 2013 samlades svenska Falun Gong-utövare framför den kinesiska ambassaden i Stockholm för att minnas den fredliga vädjan som framfördes av 10 000 Falun Gong-utövare i Peking för 14 år sedan och för att exponera den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong sedan 1999. Amnesty gav dem stöd och bad om ett slut på Kinas ”omskolning genom tvångsarbete” som både Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar utsatts för genom åren.

 
Falun Gong-utövare har en aktivitet vid den kinesiska ambassaden i Stockholm till minne av vädjan den 25 april 1999

 
Amnestys talesman Elisabeth Löfgren

Under manifestationen höll de västerländska och kinesiska utövarna upp banderoller med orden ”Falun Dafa är bra” och ”Stoppa förföljelsen av Falun Gong” mittemot den kinesiska ambassaden. De visade även Falun Gongs övningar.

Nyfikna förbipasserande fick kännedom om den kinesiska kommunistregimens fabricerade lögner med avsikt att ”sätta dit” Falun Gong, och att kunna dra igång förföljelsen.

Motorfordonen som passerade visade även de sin uppmuntran och sitt stöd för manifestationen genom att både tuta och göra ”tummen upp”.


Amnesty vill att Kina slutar med arbetslägren

Nyligen har Amnesty i Sverige överlämnat en rapport till FN i vilken de uppmanar den kinesiska regimen att omedelbart upphöra med omskolningen genom tvångsarbete som står i strid mot Kinas egen konstitution.

Amnestys talesman sade ”Vi är särskilt bekymrade över det media i Fastlandskina har exponerat angående Masanjia tvångsarbetsläger. Vi vet att det används extremt omänskliga tortyrmetoder där och särskilt mot Falun Gong-utövare som inte vill ge upp sin tro.”

Hon hoppades att fler i Kina (domare, advokater och andra inom rättssystemet) ska tala ut, eftersom arbetslägersystemet inte ens ska existera. Tvångsarbete är i sig själv brottsligt. Hon tror att både Amnestys och andras uttalanden kan utöva lite press på Kina.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.