Skottland: Utövare deltar i Glasgows West End Festival

Den 31 maj 2013 stod Glasgow som värd för Skottlands största kulturhändelse, West End-festivalen. Över 100 organisationer, artistgrupper och lokala och internationella artister deltog i det mycket populära arrangemanget.

Festivalen som bestod av alltifrån föreläsningar, workshops och utställningar till musik, teater och artistframträdanden pågår hela juni.

 
Besökare på West End-festivalen i Glasgow

 
Practitioners demonstrate the exercises and pass out flyers


 
Folk ser övningsdemonstrationen och dröjer sig kvar lite innan de går vidare

Falun Gong-utövare satte upp en monter, visade Falun Gongs övningar, samlade in namnunderskrifter och klargjorde sanningen för förbipasserande

Festivaldeltagarna blev nyfikna på den lugna musiken och de mjuka övningsrörelserna och de blev snabbt till en ganska stor åskådarskara

 
Förbipasserande undertecknar en petition för ett slut på förföljelsen i Kina

Posters med bilder av den brutala förföljelsen av Falun Gong fanns inne i Falun Gongs monter.

Några av utövarna stod framför montern och talade med förbipasserande om Faun Gong, medan andra gick längsmed gatan och delade ut informationsfoldrar.
Folk som just hade fått information om förföljelsen fördömde den kinesiska regimen och skrev på en petition som uppmanar brittiska regeringstjänstemän att hjälpa till att få ett slut på förföljelsen i Kina.

En hel del kineser lyssnade till utövarnas tålmodiga information om partiet och bestämde sig för att göra de tre uttalandena och lämna partiet och dess underorganisationer.

En av utövarna gjorde små vackra kort med orden, Sanning-Godhet-Tålamod i övre kanten, därefter skrev han besökarnas namn på kinesiska.

Trots den starka solen den här dagen så väntade folk tålmodigt på att få sina namn skrivna på kinesiska. Vissa tog bilder och många visade intresse av att lära sig Falun Gongs fem övningar.

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/21/140604.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.