Stockholmare och turister fördömer KKPs förföljelse av Falun Gong i Kina

Den 18 augusti höll svenska Falun Gong-utövare en namninsamlingsaktivitet på Mynttorget i Stockholm i vilken de bad om ett slut på det kinesiska kommunistpartiets (KKP) olagliga organskörd från levande Falun Gong-utövare.

Flera av de som passerade förbi Mynttorget stannade till för att läsa på utställningstavlorna om KKPs förföljelse av Falun Gong i Kina. Många blev bestörta och ville gärna skriva på utövarnas petition för att visa deras förakt mot den kinesiska regimen brott mot mänskligheten.

 
Läser om Falun Gong och förföljelsen på Mynttorget
 
 
Svenskar skriver på petitionen som ber om ett slut på KKPs organskörd från levande samvetsfångar

”Vi måste få slut på de här!” utbrast en svensk man innan han skrev på petitionen. ”Att låta världen få kännedom om den kinesiska regimens brott mot mänskligheten är beundransvärt!”

”Vi skriver under den här petitionen!” sade en turkisk man till sin familj efter att ha fått höra tals om partiets förföljelse av Falun Gong. ”Vi kan inte låta de här brotten få fortsätta!”

Ett kanadensiskt par stannade till vid utställningstavlorna, och hustrun skrev på petitionen. Sedan gick de bägge iväg. Efter ungefär två timmar kom maken tillbaka till torget och läste noggrant på utställningstavlorna, och skrev även han på petitionen.

En turistande familj bestående fyra kineser blev verkligen förvånade när de såg utövarnas utställning. När utövarna förhörde sig om de kände till partiets organskörd svarade fadern, ”Vi har alltid vetat att partiet är dåligt, men vi kunde inte föreställa oss att det är kapabelt till något så ont!”

Efter att ha lyssnat till en utövares diskussion om partiets sanna natur ville två av familjemedlemmarna lämna det kommunistiska ungdomsförbundet.

Det starka stödet och en varm uppmuntran från förbipasserande fick de svenska utövarna att bli än mer beslutsamma att fortsätta avslöja förföljelsen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.