Tyskland: Exponerar KKPs organstölder på gatufest i München

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

”Det här måste exponeras i stor skala så att fler får kännedom om det,” sade en pensionerad professor i psykologi från universitetet i München till Falun Dafa-utövarna


 
Tyska Falun Gong-utövare exponerar KKPs organskörd på gatufest i München


Den 13-14 september 2013 deltog Falun Gong-utövare i en två dagar lång gatufest i München och exponerade det kinesiska kommunistpartiets organskörd från levande Falun Gong-utövare under förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Det var flera som stannade till vid utställningsskylten, ”Den kinesiska regimens organskörd” och ett antal besökare bad om informationsfoldrar.

Efter att ha läst informationen begav sig många direkt till informationsbordet och skrev på namnlistan för att få ett slut på KKPs brott. En hel del människor tackade utövarna för deras mot och deras ansträngningar för att få ett slut på förföljelsen.


 
Många stannade till för att skriva på namnlistan för att få ett slut på KKPs organstölder

En äldre herre var ivrig att skriva på namnlistan och bad att få skriva på när utövarna precis hade börjat att sätta upp utställningen. Han berättade, ”Jag är katolik. Bara att höra ordet organskörd gör att jag direkt vill skriva på för att få ett slut på den”

En kvinna blev skräckslagen över innehållet i informationsmaterialet och frågade hela tiden, ”Ingen anestesi?! Organskörd?!” Hon trodde inte sina öron när hon hörde talas om KKPs brutalitet. Hon skrev högtidligt sitt namn och adress på petitionen och sade till utövarna att hon samlar namn mot djurslakt utan anestesi. Hon trodde aldrig att något sådant kunde ske mot människor.

”Människorna förstår inte vad de deltar i”, sade en terapeut efter att ha skrivit på namnlistan. ”Varje organ bär den personens information. Hur kan man placera dem i en annan människa?” Hon sade att hon var så less på KKPs organskörd att hon inte ens kunde prata om den. ”Hur kan något så ont få försiggå?” frågade hon.

Efter att ha läst banderollen och utställningstavlan så ville människor ha mer information och de skrev på namnlistan. Det var flera som sade att de måste hjälpa till för att få ett slut på den här ondskan.

”Det är så sorgligt. Någon behöver ställas till svars för detta!” sade en äldre kvinna med tårar i ögonen efter att ha skrivit på. Hon tillade att hon ville få mer information om organskörden från levande Falun Gong-utövare och bad om all information som utövarna kunde förse henne med och sade att hon skulle visa den för andra.

Några männsikor uttryckte sin frustration över KKPs omfattande brott och undrade hur stor inverkan deras namnunderskrifter kunde ha. Utövarna försäkrade dem om att deras bidrag verkligen var meningsfullt och citerade ordspråket, ”Ett ständigt fall av droppar kan till sist lösa upp sten” Så snart de hörde det insåg människor det omedelbart och skrev gärna på.

Som den pensionerade professorn i psykologi uttryckte det, ”Varje namnunderskrift bär en energi som sammanförd till en helhet bidrar till en förändring.”

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.