Finland: EU:s informationskontor i Finland höll ett seminarium om organstölder från samvetsfångar i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Frivilligorganisation Supporting Human Rights in China (SHRIC) anordnade den 7 februari 2014 i Helsingfors ett seminarium om organstölder från kinesiska samvetsfångar samt om Europaparlamentets nya resolution P7_TA ( 2013) 0603. Resolutionen uttrycker djup oro över att man avlägsnar organ från samvetsfångar med den kinesiska statens godkännande så som man redovisat genom tillförlitlig information. EU-parlamentet uppmanar också EU och medlemsstaterna att ta upp frågan och rapportera offentligt om den till sina medborgare samt kräva att Kina friger alla samvetsfångar omedelbart.

MEP Petri Sarvamaa

Seminariet om organstölder hölls på Europaparlamentets informationskontor i Helsingfors. Informationskontorets direktör Pekka Nurminen var ordförande i panelen där det satt flera representanter från olika områden, såsom människorättsadvokaten David Matas, SHRIC:s finska ordförande Olli Törmä, Harold King representerade Läkare mot tvångsstölder av organ (DAFOH), finländska EU-ledamöterna Liisa Jaakonsaari och Petri Sarvamaa samt en kinesisk Falun Gong-utövare, Yumei Liu, som personligen upplevt förföljelse och brutal tortyr i Kina.

Seminariet hölls på både engelska och finska. Efter talen följde ungefär en halvtimmes lång paneldiskussion.

Ordföranden för NGO, Supporting Human Rights in China, Olli Törmä, tog i sin presentation upp frågan om "Förutsättningar för illegal organhandel i Kina" under 1990-talets händelser i det kinesiska samhället: Hur är det möjligt att det i Kina har kunnat bland hundratusentals "vanliga medborgare" uppstå en grupp Falun Gong-samvetsfångar. Törma berörde också det kinesiska forskarsamhällets debatt om qigongforskning på 1980-1990-talet. Han presenterade sin syn på varför Falun Gong var fram till 1990-talets mitten allmänt accepterat i Kina. Törmä använde i sin presentation citat från akademisk forskning och visade hur olika politiska förändringar och motsättningar inom kommunistpartiet möjliggjorde allt allvarligare attacker mot Falun Gong-utövare i slutet av decenniet.

Människorättsadvokaten David Matas tog fram upprepade bevis som oberoende forskare har samlat om organskörd och berättade om resolutionsprocessen i Europaparlamentet. Enligt Matas växer det internationella trycket på Kina: Bevisen är så övertygande att ingen som känner till utredningen inte har kunnat bortse från den med en axelryckning. Kina har systematiskt vägrat att diskutera frågan och avvisat internationella undersökningar inne i tvångsarbetslägren. Matas sade att den kinesiska delegationens svar på EU:s resolution var 130 ord lång kommentar som inte ens försökte vederlägga bevisen.

Företrädare för Läkare mot tvångsstölder av organ (DAFOH), en fransk tandläkare Harold King, berättade om det medicinska samfundets reaktioner på bevisen om organskörd. Under 2010 samarbetade King med en fransk MP, Valérie Boyer, när franska parlamentet förberedde ett lagförslag på att förbjuda transplantationsturism. I sin presentation redovisade King förutsättningar för transparent organtransplantationspraxis och möjligheter som de medicinska experterna har för att sätta press på Kina.

Medlem av Europaparlamentet, Liisa Jaakonsaari tackade arrangörerna och sade att hon själv hade träffat många Falun Gong-utövare som har förföljts eller vars familjemedlemmar har blivit förföljda. Jaakonsaari berättade hur hon hade försökt ta upp förföljelsen av Falun Gong-utövare i alla möten med medlemmar av den kinesiska delegationen i sin roll som representant för den parlamentariska kommittén i utrikesfrågor. Kinesiska tjänstemän hade då sagt att Falun Gong-utövarna "omskolas" i syfte med att eliminera Falun Gong i Kina. Därefter ville kineserna inte fortsätta diskutera ämnet.

Jaakonsaari fortsatte med att berätta att kineserna brukar inte donera sina organ frivilligt så organ för transplantation måste komma från andra än från frivilliga donatorer. Enligt henne innebär resolutionen att EU uppmanar Kina att definitivt sätta stopp för organskörd. I år är Kina i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Enligt Jaakonsaari måste Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter föra frågan vidare och hon avslutade med att säga med eftertryck att organskörd måste upphöra.

Falun Gong-utövaren Yumei Liu

Medlem i Europaparlamentet, Petri Sarvamaa, sade i början av sitt tal att bevisen för organstöld är helt förödande och fick honom att tappa talförmågan. Enligt honom bör politikerna vara delaktiga i diskussionen och tillsammans överväga vad som kan göras. Om politikerna blundar lurar de bara sig själva, enligt Sarvamaas uppfattning. Att undvika ta upp frågan kan enligt honom bero på det faktum att denna fråga är svår att hantera ur känslomässig synvinkel, å ena sidan ges handelsförbindelser hög prioritet. Men detta berör ändå mänsklighetens grundfrågor, sade han.

Sarvamaa hade bott många år i New York mittemot den kinesiska ambassaden och han hade ofta diskuterat med Falun Gong-utövare som protesterade framför ambassaden: "Jag är på deras sida, de råkade bara hamna framför Kinas maskineri för förtryck". Sarvamaa betonade vikten av att sprida information till politiker och inflytelserika parter så att de skulle arbeta tillsammans för saken. Han avslutade med att säga att det i slutändan är en fråga om kampen mellan demokratiska och odemokratiska metoder, och att Kinas brott mot mänskliga rättigheter måste tas upp djärvt.

Falun Gong-utövare Liu Yumei talade om sina erfarenheter i ett kinesiskt fängelse. Innan förföljelsen av Falun Gong började hade hon haft ledande befattning i ett kinesiskt oljeraffinaderi. På grund av att hon övade Falun Gong torterades Liu i häktet med många olika metoder, bland annat genom att man band henne till en rad olika tortyrredskap, man gav henne elchocker, hon tvångsmatades och man hindrade henne att röra på sig i flera veckor. Yumeins syster gick bort 2002 som en följd av polisens misshandel.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.