Kinas organstöld från Falun Gong togs upp inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

 
Vani Selvarajah (i mitten till vänster) tar upp organstölder från Falun Gong-utövare i Kina i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 20 mars 2014. (Epoch Times/skärmdump/webtv.un.org)

Den kinesiska regimens makabra dödande av Falun Gong-utövare för deras organs skull togs nyligen upp i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève av Lawyer’s Rights Watch Canada, som har sin bas i Vancouver.

Under en session som behandlade rapporten från FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) om Kinas mänskliga rättigheter tog Vani Selvarajah från Lawyer’s Rights Watch Canada åter upp en resolution från Europaparlamentet nyligen som kräver ett omedelbart slut på organstölder från samvetsfångar i Kina, "främst Falun Gong-utövare”.

Hon fördömde också vissa andra medlemsländers positiva gensvar på Kinas så kallade framsteg beträffande de mänskliga rättigheterna.

"Mot bakgrund av systematisk tortyr, dödande för anskaffande av organ, förvägrande av oberoende juridisk representation samt trakasserier av människorättsförsvarare och människorättsadvokater, anser Lawyers Rights Watch Canada staters välkomnande av Kinas framsteg beträffande mänskliga rättigheter vara grymt och olämpligt", sade Selvarajah.

Dessutom noterade hon att Kina förbjuder advokater att försvara Falun Gong-utövare, och förbjuder domstolarna att ta emot stämningar för deras räkning.

"Advokater som företräder Falun Gong-utövare, däribland Gao Zhisheng, förföljs, förlorar sin advokatlicens, fängslas, och/eller torteras," sade hon.

Gao, som har kallats "Kinas samvete", greps 2005 och har trakasserats och torterats efter att ha försvarat förföljda utövare av Falun Gong, en traditionell andlig metod, och andra grupper som förföljs av den kinesiska regimen.

I slutet av mars greps fyra framstående kinesiska människorättsadvokater, Jiang Tianyong, Tang Jitian, Wang Cheng och Zhang Junjie, för att ha försökt få Falun Gong-utövare som sitter i ett hjärntvättscenter fria.

Sedan Falun Gong förbjöds av den kinesiska regimen år 1999 har utövarna ofta utsatts för olika former av tortyr och hjärntvätt i ett försök att "transformera" dem.

Selvarajah tog också i sitt tal upp att Washingtonbaserade Doctors Against Forced Organ Harvesting lämnade en petition med 1,5 miljoner underskrifter till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i fjol, med krav på ett slut på, och en utredning av, Kinas "slakt på samvetsfångar för anskaffande av organ”.

Rapporter om Kinas organstölder från levande Falun Gong-utövare kom först fram i ljuset år 2006 efter undersökningar av två kanadensare, David Kilgour från Ottawa, en människorättsadvokat och tidigare parlamentsledamot, och den internationelle människorättsadvokaten David Matas från Winnipeg.

Under en UNHRC-session i mitten av mars erkände Kanada formellt rapporter om att Kina ägnar sig åt organstöld.

"Vi är fortsatt oroade över att Falun Gong-utövare och andra religiösa grupper i Kina förföljs, och rapporter om att organtransplantationer sker utan fritt och informerat samtycke från donatorn är oroande," sade Anne-Tamara Lorre, Kanadas rådgivare i människorättsfrågor i FN, under samma session.

Selvarajah sade i sitt inlägg att UNHCR borde vara "djupt oroat" över fallet Cao Shunli, en kinesisk demokratiaktivist som greps i september förra året när hon skulle lämna Peking för att flyga till Genève för att delta i förberedande möten inför människorättsrådets universella periodiska granskning av Kina i FN. Hon nekades läkarvård i fängelset och dog till sist den 14 mars.

Caos fall nämndes också av en del av FN:s av medlemsstater och andra frivilligorganisationer.

En representant från International Service for Human Rights föreslog under sitt tal till UNHRC en stunds tystnad för att minnas Cao. Dock avbröts denna stund av tystnad efter en invändning från Kina, som hävdade att frivilligorganisationer inte har rätt att vara tysta under sin tilldelade tid.

Kinas delegation vid UNHRC, uppbackade av en del andra medlemsländer, försöker ofta störa tal från frivilligorganisationer som kritiserar Kinas mänskliga rättigheter. Förra året försökte den kinesiska delegationen vid upprepade tillfällen avbryta ett tal av Chen Shizhong som utrett Kinas förföljelse av Falun Gong.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2014/04/01/26680.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.