NGO  |  VIPs

Rabbi uppmuntrar folk att stödja Falun Gong

 
Rabbi Shlomo Aviner

Under rubriken " Varför begår den kinesiska regeringen brott mot många av dess medborgare? ", attackerar en av Israels rabbiner, Rabbi Shlomo Aviner, den kinesiska regeringen för dess förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina på sin hemsida. Rabbi Aviner skriver att han tror att även om denna förföljelse sker långt bort från Israel, måste nationen reagera och fördöma förföljelsen.

"Å ena sidan, reser vår president ( Peres ) i dag till Kina för ett officiellt besök ", skriver rabbin Aviner , " Å andra sidan , är påskens budskap om uttåget från Egypten fortfarande relevant , eftersom det fortfarande pågår ett slaveri i världen . Tyvärr, när det gäller Kina, är detta dessutom en underdrift, eftersom det har gått många år sedan den kinesiska regeringen började att förfölja Falun Gong-utövare. Vad FN och andra organisationer för mänskliga rättigheter har kommit fram till, är att syftet med denna grupp är att uppnå fysisk och psykisk hälsa, genom olika typer av övningar som är allmänt accepterade i Kina sedan många år. Dess medlemmar utför mjuka och långsamma rörelser och förädlar dygderna sanning, godhet och tålamod . De sätter andras intressen före sina egna, de tar inte avstånd från samhället ; Tvärtom, delar de bördan, de är ansvariga för sin familj och sina vänner. Utövningen är populär och kostnadsfri, och man tar inte emot några donationer. De utför inga religiösa ritualer av något slag; eller har några andra formella ceremonier. Allt material om Falun Gong är tillgängligt på många språk, och hittills har vi inte hört att det är något manipulativ eller skadligt. "

Rabbi Aviner skrev att i början, visade den kinesiska regeringen stor uppskattning till Falun Gong och gav dem olika utmärkelser. Men när deras antal växte till tiotals miljoner, började regeringen att frukta deras makt och förfölja dem via nedsättande artiklar, arresteringar och gjorde dem fredlösa. Regeringen anordnade en provocerande händelse där de hävdar att Falun Gong-utövare uppmuntrar till självmord, men det visade sig att händelsen var iscensatt . Nästa steg i förföljelsen var att placera dem i koncentrationsläger, där de lidit elchocker, fått sina händer och fötter bundna i en smärtsam ställning i veckor, syror i näsan, kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp osv.

"Sådan är situationen för tusentals och åter tusentals människor i dessa koncentrationsläger, allt under namnet " omskolning”, i vilken de lider outhärdlig fysisk och psykisk misshandel tortyr och förnedring ", säger Rabbi Aviner." Dessutom skördas deras organ. Allt detta påminner oss om vår egen förföljelse i diasporan och särskilt under Förintelsen ", säger han.

"Visst måste vi börja hemma, visst har vi fortfarande mycket att rätta till i vår egen bakgård och har mycket mer arbete att göra i vårt land ; men en inte ske på bekostnad av det andra. Glöm inte kineserna. De är människor skapade till Guds avbild. Visst, vi är en liten nation och vi kan inte förändra hela världen, men vi måste protestera; erfarenheten visar att vår protest har stor inverkan."

Engelsk version: http://www.sdjewishworld.com/2014/04/09/rabbi-calls-protests-behalf-falun-gong/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.