Zhangsun - en omtänksam, tolerant och klok kejsarinna

Zhangsun den omtänksamma och toleranta kejsarinnan. (Illustratör: Catherine Chang)

Den stereotypa bilden av det gamla Kinas kejsarinnor och kejserliga bihustrur är att de alltid bevakade sitt territorium och brutalt slogs om kejsarens gunst och makten i hovet. Kejsarinnan Zhangsun (601-636) är det motsatta. Hon var maka till kejsare Taizong av Tangdynastin och kom att spela en beundransvärd och självständig roll i det kejserliga styret.

Kejsarinnan sågs som en insiktsfull observatör men trots detta undvek hon att lägga sig i nationella angelägenheter. När någon förhörde sig om hennes åsikt gav hon bara ett oberoende hänsynfullt svar som var noga genomtänkt.

”En vis kejsare bör vara krismedveten när han lever i fred, hitta talanger, omfamna råd och till och med en invändning.”

Sådana var hennes råd till kejsaren och under hela sitt liv höll hon sig till sin plikt att påminna kejsaren om att fatta förnuftsmässiga beslut i stället för känslomässiga.

En dag återvände Taizon till palatset i vredesmod. Kejsarinnan Zhangsun bad allt tjänstefolk att dra sig undan och betjänade själv tålmodigt Taizong. När Taizongs ilska hade lagt sig frågade hon vänligt om orsaken.

– Min favorithäst dog plötsligt utan några som helst tecken på sjukdom. Det måste vara något fel på hästskötarens skötsel. Jag vill att han avrättas, sade Taizong.

– Ers majestät, snälla var inte så arg, en gång berättade någon för mig att det var en kung som också ville döda sin hästskötare när hästen dog. Då skrev premiärminister en lista över hästskötarens brott, svarade Zhangsun.

– Hästskötaren förtjänar dödsstraff för att inte kunnat hålla hästen levande i evighet, och han ska ha ett andra dödsstraff för att göra folket medvetet om att kungen värderar en hästs liv mer än en människas, ytterligare ett tredje dödsstraff för att de styrande i grannstaterna av den anledningen förlorar respekten för kungen. Således insåg kungen sitt fel och hästskötaren släpptes fri.

– Ers Majestät har läst alla historieböckerna många gånger och känner till den här historien. Hur kom det sig att den glömdes bort idag, frågade Zhangsun.

– Hade du inte funnits hade jag gjort ett misstag och fått ångra det, svarade Taizong.

När kejsarinnans hälsa blev dålig och allt sämre, föreslog prinsarna att kejsaren skulle utfärda en amnesti och donera mer pengar till templen i hopp om att det skulle ge henne gudomlig välsignelse. Men Zhangsun motsatte sig den idén.

– Amnesti är en viktig nationell händelse och att göra det för min skull skulle undergräva det rättsliga systemet. Vi tror att liv och död bestäms av ens öde, medan rikedom och ära bestäms av himlen. Jag har undvikit att göra dåliga saker i hela mitt liv, så låt det vara, svarade hon.

På sin dödsbädd lämnade hon sina sista ord till kejsare Taizong.

– Vissa medlemmar av Zhangsun-familjen har inte visat sig vara tillräckligt bra, utan njuter av privilegier som de fått enbart på grund av vårt äktenskap. För att bevara min familjs rykte vädjar jag till dig att inte ge dem några mäktiga positioner.

– Som din maka har jag inte bidragit till några nationella angelägenheter, slösa därför inte bort kejserliga skatter på min grav. Begrav mig under en kulle, använd bara tegel eller trä till graven, och lägg inte dit några skatter. En enkel och vanlig grav skulle vara min ultimata önskan.

Under sitt kortvariga 36-åriga liv fick kejsarinnan Zhangsun ett gott rykte och kejsarens och folkets beundran för sin tolerans och visdom. Hon betraktas som kejsarinnornas förebild i den kinesiska historien.

Källa: http://www.epochtimes.se/Zhangsun---en-omtaenksam-tolerant-och-klok-kejsarinna-a24156.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.