Österrike: Européer vill se den förre kinesiske diktatorn inför rätta

Falun Gong-utövare från över 30 europeiska länder höll en aktivitet på Michael-platsen i Wien, Österrike, den 18 september, för att stödja polisanmälningarna mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin.
Sedan i maj har över 160 000 människor inom och utanför Kina polisanmält Jiang för att ha satt igång och lett förföljelsen av Falun Gong. Utövare delade ut informationsmaterial till turister och samlade in namn från förbipasserande framför Michaelerkuppel, regeringsbyggnaden.

Skriver på namnlistan till stöd för rättsprocesserna mot Jiang.

Demonstrerar Falun Gongs övningar

Karl Schilke, en pensionerad högskoleprofessor från Tyskland, skrev på namnlistan tillsammans med sin hustru. Han var bekymrad över människorättssituationen i Kina men kände inte till hur allvarliga kränkningarna av Falun Gong-utövare är. Paret chockades när de fick höra talas om organstölderna från inspärrade utövare.


Karl Schilke uppmuntrade utövarna att fortsätta med sina välgärningar och önskade dem framgång med att få ett slut på förföljelsen.

”Sanning, Godhet, Tålamod är bra”, sade Schilke och bad hustrun skriva ner de tre orden som han just fått höra från en Falun Gong-utövare. ”Övningarna såg så lugna och behagliga ut”, tillade han.

Hanneke Cüypers och Harrie Schumans från Nederländerna gladdes över att få kännedom om alla polisanmälningar. Hanneke anser att rättsprocesser är bra för mänskligheten då alla borde kunna åtnjuta frihet.

”Jag vill säga till Kina att förföljelsen är hemsk”, sade Harrie efter att ha undertecknat namnlistan. ”Det jag just gjort är något alla borde göra.”

Hanneke Cüypers och Harrie Schumans från Nederländerna förstod hur viktigt det var att skriva på namnlistan.

Patrick Arthofer från Wien har utövat Falun Gong sedan ett år tillbaka. Han var glad över att få ha möjlighet att vara med i aktiviteten. ”Jag vill berätta för fler om den här förföljelsen i Kina. Jag vill även att de ska veta att Jiang snart kommer att ställas inför rätta”, sade han.

Patrick Arthofer från Wien ville informera folk om förföljelsen av Falun Gong.

Annette Dicarlo från Schweiz kände sig mycket behaglig efter att ha deltagit i en gruppövning med så många utövare från andra länder. ”Energin på övningsplatsen fick mig att må väldigt bra”, sade hon.
Som västerlänning bekymras hon över förföljelsen i Kina och rättsprocesserna mot Jiang. ”Jag kom hit idag för att informera folk om att vad som pågår i Kina faktiskt kan vara bra att känna till, då det är en förföljelse av mänskligheten.”

Annette Dicarlo från Schweiz hoppas att förföljelen skall upphöra snart.

Dicarlo började att utöva Falun Gong för fyra år sedan. Hon sade, ”Jag hade sökt efter meningen med livet. Jag fann min väg när jag läste boken Zhuan Falun. Sanning, Godhet och Tålamod är grundläggande principer som var och en borde följa.”

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/21/152624.html>/a>

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.