Li Jing – en av de mest framstående generalerna i Tangdynastin

Li Jing var en av de mest ansedda generalerna i Tangdynastin. (Illustratör Jane Ku, Epoch Times)

Li Jing (571-649) var en av de mest framstående generalerna under hela Tangdynastin. Han besegrade de östliga turkarna och befäste Tangdynastins överhöghet i de östra delar.

Li Jing hade allt sedan barndomen haft en önskan om att tjäna en stor kejsare och utföra heroiska bedrifter. När han senare hade vuxit upp kom han att följa prins Li Shimin som senare blev kejsare Taizong av Tang, Kinas mest vördade kejsare. Li Jing kom att utkämpa många strider mot rebeller innan Tangdynastin kunde grundas.

När det visade sig att turkarna var det största hotet mot Tangdynastin, utsågs Li Jing till överbefälhavare. Han fick fem generaler med sig för att leda hundratusen soldater i kampen mot dem.

När Li Jing informerades om att turkarna led av en kraftig snöstorm, beslöt han att sätta igång en överraskningsattack med en 3 000 kavallerister ledda av honom själv. Den turkiske härskaren Khan blev helt förbluffad när Li Jing och hans trupper plötsligt dök upp och han flydde i panik.

Innan Khan hann lugna ner sig, hade en av hans generaler vänt sig mot honom av Li Jing. Den kallduschen tvingade turkiske Khan att retirera till ett ännu mer avlägset område i norr.

När Khan planerade för en invasion nästkommande år, skickade han ett sändebud för att förhandla om kapitulationsvillkoren med Tangdynastin. Men det var en dimridå.

Li Jing räknade ut vad Khans strategi gick ut på och utarbetade en plan för att vända turkens krigslist mot honom. Därför rådde han kejsaren att acceptera Khans begäran om vapenvila. Sedan ledde Li Jing elittrupper för att sätta in ännu en överraskningsattack mot turkarna.

Planen fungerade perfekt och turkarna besegrades och de flesta av de turkiska styrkorna togs till fånga. Khan flydde men blev senare infångad och alla de turkiska adelsmännen kapitulerade.

Efter det kom Li Jing att lanseras som hertigen av Dai för sina stora insatser med att förvandla de östliga turkarna till en lydstat.

Utöver sina militära prestationer är Li Jing också ihågkommen för att han höll en mycket låg profil vid hovet. Han vädjade mycket sällan om någonting, även när han blev falskeligen anklagad, han bara fortsatte att göra sin plikt under tystnad.

Kejsare Taizong uppskattade hans personlighet och litade på honom livet igenom.

Källa: http://www.epochtimes.se/li-jing-en-av-de-mest-framstaende-generalerna-i-tangdynastin/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.