Israel: Föredrag om organstölder i Kina på ett Epoch Times event i Tel Aviv

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Epoch Times event i medicinsk forskning hölls på Tel Avivs universitetet den 31 mars 2016 och ledande medicinska experter fanns bland gästerna. Alla de 900 platserna i aulan var fyllda och det satt även folk på extra stolar i gångarna.

Professor Jacob Lavee, chef för hjärttransplationsenheten vid ett av de största sjukhusen i Israel, höll ett tal om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina under eventet.

Professor Lavee, som är styrelsemedlem i Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), inledde talet med en förklaring om Falun Gong och dess principer.

Därefter berättade han hur han blivit medveten om organstölderna i Kina. En av hans patienter åkte till Kina för att få ett hjärta och Lavee förbryllades över hur det var möjligt att får ett hjärta på en bestämd dag, två veckor innan operationen. Han började att undersöka saken och spåren ledde till organstölderna från Falun Gong-utövare, den största gruppen medvetsfångar i Kina. Som följd slöt han upp i ansträngningarna att får ett slut på de här hemskheterna.

Deltagarna vid eventet påpekade att det här talet var en ögonöppnare och mycket rörande.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156491.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.