Sverige: Informationsdag i Jönköping

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Lördagen den 6 augusti hade Falun Gong-utövare en informationsdag för att informera allmänheten om Falun Gong och förföljelsen i Kina mot Falun Gong-utövare. Redan från början var Jönköpingsborna intresserade av vad som skulle hända på Hovrättstorget när några Falun Dafa-utövare packade upp banderoller, bord och informationsmaterial som skulle vara till hjälp under dagen för att berätta om Falun Gong (Falun Dafa), för personer som kom förbi och ville veta mer.

Många ville veta vad Falun Gong är och varför de är förföljda i Kina. En kvinna, som redan visste en del - stannade länge för att diskutera mer djupgående, några barn i nedre tonåren härmade glatt rörelserna under tiden som några offentligt visade upp hur Falun Dafas qigong-övningar utförs och ser ut.

En utställning med kompletterande information fanns att tillgå för de besökarna som ville ha mer information.

En man rusade plötsligt fram och det visade sig att hans avsikt var att skriva på petitionen på bordet. Han förklarade att han självklart ville skriva på och att det är helt fel att förfölja Falun Gong.

Petitionen han skrev på kommer senare att lämnas till FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter i Bryssel. Den syftar till att visa att den som skrivit på vet vad som sker, samt att man önskar stoppa förföljelsen och organstölderna mot samvetsfångar i dagens Kina.

Det var en lagom varm, lite blåsig sensommardag som många fått en chans att diskutera både glädjefyllda, och allvarliga frågor om Falun Gong och förföljelsen.

Nästa tillfälle att träffa oss i Jönköping är på samma plats den 20 augusti – välkomna då!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.