Yan Zhenqing – lojal och upprätt kalligraf

Yan Zhenqing var en lojal och upprätt kalligraf. (Illustratör: Yeuan Fang, Epoch Times)

Yan Zhenqing, som levde från 709 till omkring 785 e.Kr.under Tangdynastin, var Kinas ledande kalligraf och en lojal guvernör. Han var känd för sin uppriktighet, stark känsla för rättvisa och lojalitet till det kejserliga hovet. Han respekterades stort för sin motvilja mot smickrande och för modet att stå upp för sanningen.

När Yan var i sjuttioårsåldern beordrades han att som kejsarens sändebud förhandla med en general som ledde en stor rebellarmé vilken hade ockuperat landet i norr. Medveten om faran beslutade Yan att ensam besöka fienden.

Rebellernas general, som fick veta att Yan Zhenqing skulle komma ensam, ordnade så att många av hans krigare väntade utanför salen. Knappt hade Yan börjat hålla sitt tal förrän krigarna rusade in i salen med sina vapen. De skrek och hotade att döda honom. Men Yan Zhenqing blev inte rädd och fortsatte lugnt sitt tal.

Generalen uppskattade Yans mod, kompetens och personlighet och beordrade sina krigare att retirera. Senare eskorterades Yan till en tillfällig plats att bo på men han hölls under uppsikt.

Därefter sände generalen några budbärare till Yan som lovade Yan positionen som statsminister om Yan tjänade honom. Yan hånade erbjudandet och visade att han inte ville samarbeta med rebellerna.

Rebellgeneralen beordrade då att fängsla Yan och hotade att begrava honom levande, men inget av dessa tricks lyckades.Yan ändrade sig inte. Så småningom dödades Yan 76 år gammal av rebellerna.

Under hela sitt liv hade Yan upplevt både upp-och nedgångar i sin karriär hos regeringen. Han hade tillbringat många år av sitt liv på slagfälten och vid det kejserliga hovet. Hans lojalitet och heroiska rykte blev än mer uttalat än hans berömmelse som kalligrafi-mästare. Faktum är att han nämndes som den enda kalligrafen jämsides med Wang Xizhi, kalligrafins vise man.

Stilen i Yans kalligrafi ses ofta som en manifestation av hans personlighet, lugn och ståndaktig. I början av Tangdynastins era kännetecknades kalligrafin av fina, mjuka, och tunna penseldrag. Yan skapade en ny kalligrafityp med stor och magnifik struktur, fyrkantig form och i blygsam ordning, som det anstår en general. Penseldragen är djärva och raka och kan ses i många av de välkända minnesstenar som han efterlämnade till oss.

Yans kalligrafi visar hans inre styrka och konstnärliga stil, full av skönhet, och den var mycket uppskattad under Kinas hela historia.

Källa: http://www.epochtimes.se/yan-zhenqing-lojal-och-uppratt-kalligraf/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.