Bai Juyi – poeten som ledde ”nya verskampanjen”

Bai Juyi var poeten som ledde den "nya verskampanjen" i slutet av Tangdynastin. (Illustration: Jessica Chang, Epoch Times)

Bai Juyi (772-846 e.Kr.) var en berömd poet vid mitten av Tangdynastin. Hans dikter är alldagliga och lättbegripliga och de fick ett överväldigande mottagande bland vanligt folk.

Till skillnad från vissa andra stora poeter som bara blev respekterade efter sin död, uppnådde Bai Juyi i unga år både berömmelse och respekt i sitt hemland och i andra länder. Under de två årtiondena av hans storhetstid kunde hans dikter ses på väggarna i tempel och hotell och de till och med användes som valuta på marknaderna.

Det sades att när vanligt folk skulle handla fisk och kött använde de sidentyg, medan de lärde använde kopior av Bai Juyis dikter. Dessutom anförtrodde några utländska statsministrar affärsmän att köpa Bai Juyis dikter till ett pris som var så högt som över hundra guldtackor.

Här är en av hans populära dikter:

”Den klarröda elden glimmar i eldstaden och reflekteras i det nya, gröna och doftande vinet. Det är en varm och underbar bild i den kalla vintern där allt är lugnt. Snön på kvällen verkade falla och jag undrar om min bästa vän skulle vilja komma och ha en pratstund med mig om det senaste över det nya vinet? ”

I denna dikt beskriver Bai Juyi vindrickandet med vanliga och enkla ord, men stämningen som beskrivs här är full av ömtåliga känslor.

Jämfört med andra poeter skrev Bai Juyi betydligt fler ”allegoriska dikter” som avspeglar hans djupa oro för människors lidande, liksom hans upprätta natur kände medlidande med fattigdomens offer.

Idag kan fortfarande hans godhjärtade styrka kännas när man läser hans dikter. Han brydde sig inte bara om fattiga människor, utan såg även inåt på sig själv, och kände sig besvärad över sitt välförsedda liv.

Bai Juyi levde i en extremt turbulent tid, den tid då Tangdynastin började sin nedgång. Hans bidrag till poesins historia var att skapa en teori där poesin förespråkade realism. Han satte igång en rörelse som kallades den ”nya verskampanjen”. Många utmärkta dikter kom att skapas i kategorin realism.

Den ”nya verskampanjen” hävdade att skapandet av poesi bör avspegla verkligheten och bör inspireras av verkliga händelser och sociala förhållanden. Kampanjen fick stora effekter på diktens historia och fick en hel del stöd.

Bai Juyi utmärkte sig i det kejserliga provet som 28-åring och blev känd och framgångsrik efter det, tills han blev degraderad vid 44-års ålder, och därmed förändrades hans livsstil och diktskrivande.

I den dystra situationen vände han sin uppmärksamhet till landskapet, och hans dikter ändrades gradvis allteftersom han isolerade sig från vanliga saker. I senare delen av sitt liv levde han ett tillbakadraget liv, konverterade till buddhismen och ägnade sig åt utövningen.

År 846, när han var 75 år, avled han i sitt hem.

Källa: http://www.epochtimes.se/bai-juyi-poeten-som-ledde-nya-verskampanjen/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.