Finland: Utövare lär sig av varandra under den andra Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Finland

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den andra finska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hölls den 5 mars 2017 i Helsingfors. 14 utövare delade hur de hade förbättrar sig genom att ha övat Falun Dafa. Berättelserna simultantolkades på finska och kinesiska.

 
Utövare lär sig av varandra under den andra finska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen den 5 mars 2017 i Helsingfors.

Fjorton utövare delade sina erfarenheter med hjälp av simultantolkning på finska och kinesiska.

Koordinering

Anja som är en ny mediasamordnare berättade hur hon under de senaste tio åren har förbättrat sin förståelse av att arbeta med andra utövare. Hon sade: "Det svåraste för mig som utövare är att släppa mänskliga föreställningar."

Hon sade att dessa föreställningar har skapat problem som påfrestningar på henne själv och hinder mellan henne och andra utövare. Till exempel brukade hon tänka att inga andra utövare gav sitt stöd i ett visst projekt. Det här inre trycket var mycket svårt att övervinna, även om hon försökte att titta inåt. När hon fortsatte att studera Falun Dafas läror, insåg hon att de uppstod av flera olika skäl. Ett var att andra inte kände till projektets vikt. Det andra var att hennes ego drev andra iväg. Hon är tacksam att Falun Dafa hjälpte henne under dessa erfarenheter att göra framsteg i kultiveringen.

Ny utövare

Wang som började öva för tre år sedan, sade att hon ursprungligen var missnöjd över Fa-studieplatsen. Hon mindes: "Det var mycket svårt, och helt annorlunda från det jag hade förväntat mig. Dessutom stötte jag på konflikter med andra utövare." Allteftersom tiden gick fann hon många fasthållande inom sig själv, inklusive ego, att vilja argumentera, visa upp sig, tillrättavisa och andra saker. Trots att hon erkände sina fasthållanden var det svårt att rensa bort dem.

En gång ändrades grupp Fa-studietiden. Eftersom hon antog att alla redan visste om det, berättade hon inte för andra om förändringen. Men när samordnaren frågade henne om det inför alla andra, och undrade varför hon inte hade informerat andra om förändringen, kände hon sig dålig och började att försvara sig. Wang sade: "Ju mer koordinatorn sa att jag behövde förbättra mig, desto fler brister såg jag i henne."

Senare såg hon hur en utövare gjorde en övning felaktigt, och påpekade det. Men den där utövaren lyssnade inte. Hon sade: "När jag senare samma dag gick hem och titta på övningsvideon, blev jag chockad, eftersom det var mina rörelser som inte var korrekta." När hon tänker på denna erfarenhet och på andra saker som har hänt tidigare, insåg Wang att hon hade haft fel vid många tillfällen. I själva verket gav alla dessa händelser en möjlighet för henne att titta inåt och förbättra sig i sin kultivering. Hon är mycket tacksamma till de utövare som pekade ut hennes problem.

Kinesiska turister

Ilmari började utöva Falun Dafa för två år sedan. Med hjälp av andra Dafa-utövare lärde han att höja sig genom att härda ut svårigheter och att förbättra sin xinxing (hjärtats natur).

Han går ofta till turistattraktioner för att dela ut material, och för att hjälpa kinesiska turister att få kännedom om Falun Dafa. Han sade: "En dag anlände jag dit tidigare än andra, och eftersom det inte fanns några andra utövare, var jag lite nervös eftersom jag inte kunde någon kinesiska." Men han tog på en t-shirt med orden "Falun Dafa" och "Sanning, Godhet, Tålamod" och började att dela ut material till turister.

När han såg att de kinesiska turisterna accepterade materialen med stor nyfikenhet, sade Ilmari att han blev rörd: "Nu vet jag att Mästaren barmhärtigt har tagit hand om oss. Och jag lärde mig också vikten av upprätta tankar. Jag kommer att göra bättre i framtiden."

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/14/162497.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.