The Art of Zhen Shan Ren, Sanningens Godhetens och Tålamodets konst, invigs i Linköping

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Fredagen den 26 maj invigdes utställningen ”The art of Zhen Shan Ren, Sanningens, Godhetens och Tåla-modets konst” på galleri Melefors i Linköping. Det var en solig dag med ett 40-tal besökare. Galleriet var inrett med stilmöbler och stora kristallkronor som matchade bra med de traditionella oljemålningarna.

Mingel på invigningen

Till höger Vice borgmästare Niklas Nåbo. Till vänster Ilias Kotsambouikidis.

Utställningen invigdes av de två talarna Ilias Kotsambouikidis och Vice Borgmästare Niklas Nåbo. Ilias är samordnare av utställningen och Niklas huvudtalare.

Ilias lade i sitt tal tonvikt vid hur det går att genom konsten få en ökad förståelse för viktiga delar i vår historia och hur konst i utställningen används som ett starkt medium för att förstå Falun Gong och det förtryck metodens utövare upplever.

Han pratade också om hur konstnärerna genom sina verk vill ge en röst åt de som inte själva har möjlighet att göra sina rösta hörda.

Niklas talade om FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna och hur de flesta länder kommit överens om att gemensamt arbeta för att denna deklaration ska upprätthållas. Samt hur dessa värderingar tyvärr inte följs av alla länder. Han var även noggrann med att påpeka att vi som land måste stå som förebild och förmedla vår syn på mänskliga rättigheter.

Efter invigningstalet hölls guidning för besökarna, mingel och diskussioner. Tavlornas budskap diskuterades och besökare köpte med sig minnen från utställningen.

Mingel och diskussioner efter invigningen


Utställningen pågår t.o.m 9 juni

Öppettider:
Vardagar 10:00-19:00
Lördagar: 10:00-16:00
Söndagar 12:00-16:00

För mer information besök: www.konstochkultur.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.