Sanningen Godheten och Tålamodets konst kom till Norrköping

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Makthavare som inskränker människors rätt att utveckla sig själva ska inte ha någon makt, sade kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernqvist, i sitt invigningstal av den internationella vandringsutställningen The Art of Zhen Shan Ren (Sanningen Godheten och Tålamodets konst)


Konsten berättar om erfarenheter - både vackra och svåra - och är uppdelade i flera olika teman, bland andra Kultiveringens glädje, Förföljelsen i Kina och Fredligt motstånd, säger utställningens koordinator. Utställningen har visats i fler än 50 länder under mer än tio års tid. I mitten av augusti besökte den Galleri Kameleont i centrala Norrköping och invigdes samma dag som augustifesten.

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernqvist, håller sitt invigningstal av den internationella vandringsutställningen The Art of Zhen Shan Ren i Norrköping

Under sitt tal delade kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist, sina tankar om varför han ville inviga utställningen.

”Det finns tre goda skäl...

▪ Som stressad politiker inser jag ju att detta (Falun Gong) vore något för mig, för reflektion... sökandet efter godhet och sanning - finns det något lämpligare för en politiker?

▪ Den andra faktorn är hur frågan om sökandet efter sanning och godhet kan väcka en sådan oerhörd rädsla hos makthavare? … bara det kan få en att bli nyfiken. Vad är så förargligt och farligt att man till och med bestämmer sig för att förbjuda det? Jag anar att det kan handla om vad som kännetecknar en förtryckare, där det mest utpräglade är att man vill ha total kontroll och att man är livrädd för det man inte kontrollerar.

▪ Den tredje anledningen är att jag är här som kommunstyrelsens ordförande och jag vill inte ha någon kontroll över folk. Jag vill leva i en stad där det händer en massa saker som förargar och upprör och engagerar. Självklart har vi lagar och regler; man får inte kränka andra människor, inte skada andra människor eller begränsa andras frihet, men inom den ramen så vill vi ha ett fritt och öppet samhälle. Och på något sätt är det vad ni vill förmedla med den här utställningen. En sorts manifestation över att det måste vara så att människor har rätt att utveckla sig själva, men när makthavare börjar ifrågasätta den rätten då ska man inte ha någon makt.”

Stjernqvists tal väckte inspiration, förmedlade reflektion och många skratt men även framtidstro för åhörarna på plats. Under hela eftermiddagen och resten av kvällen kom en jämn ström nya intresserade besökare in till galleriet som också ville se utställningen, även media uppmärksammade eventet. Artikel här

Vi som var på plats vill rikta vårt varmaste tack till kommunstyrelsens ordförande och alla inblandade som med sin närvaro förgyllde dagen.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.