Stockholm: Deltagarna på erfarenhets- och utbyteskonferensen får nya insikter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 3 september 2017 hölls den svenska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Stockholm. Tolv Falun Gong-utövare talade om sina insikter och erfarenheter efter att ha studerat Falun Dafa, och sina erfarenheter av att ha omsätt Falun Dafas lära i praktiken.

 
Den svenska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens 2017 hölls den 3 september i Stockholm.

Koordineringsarbete är i första hand kultivering

Wang, en volontärkoordinator, som har övat Falun Gong en längre tid, var delvis delaktig när metoden lärdes ut i Sverige för första gången.

När Mästare Li kom till Sverige år 1995, såg Wang att Mästare Li var väldigt tålmodig när han talade med västerländska utövare eller lärde dem övningarna. Men när det fanns så många saker som skulle utföras, kunde Wang inte behålla en god attityd och hon misslyckades ibland att vara omtänksam. "En gång tog Mästaren mig åt sidan och berättade för mig att de andra är mina medutövare, och några av dem har kultiverat bättre än jag. Mästaren sade åt mig att behandla andra väl, annars skulle jag ångra det senare. Genom åren har jag hållit Mästares ord i mitt sinne. När jag blev otålig mot andra utövare, kände jag en skuld inom bord,” sade hon.

Wang insåg också att hon inte skulle bara fokusera på att nå resultat, eftersom processen är en del i kultiveringen. Hon började också att se andra utövares styrkor och även sina egna tillkortakommanden. ”Det tog lång tid för mig att förstå hur jag skulle samverka och kommunicera med de västerländska utövarna. Senare när vi kontaktade regeringstjänstemän, uppmuntrade vi varandra och vi släppte strävan och fasthållanden till bekvämlighet. På det här sättet kunde vi kultivera mer genuint och med ett renare hjärta, ”sade hon.

 
 
 
 
Tolv utövare delar sina erfarenheter med hjälp av simultanöversättning

En intervju

Tobias träffar ofta politiker under den årliga Almedalsveckan i Visby, och då berättar han om Falun Gong och om förföljelsen för dem. ”Under årens lopp har jag upptäckt att när jag kan släppa fasthållanden, ändras miljön omkring mig. Utan några mänskliga föreställningar, kände jag ingen press och många tillfällen uppstod,” sade han.

Under årets Almedalsvecka, ville en radiostation intervjua honom, men han behövde vara på plats inom en timme.

Även om han inte hade mycket tid att förbereda sig inför radioprogrammet, hade Tobias en stark önskan att nå fram till många människor med information om Falun Dafa, och tänkte inte låta något störa honom. ”Med en sådan tanke, rensades många störningar bort,” sade Tobias.

Från det här och andra projekt som han har varit involverad i, kunde han känna hur hans fasthållanden har blivit exponerade och dragits ut med roten. ”I hjärtat blev jag också mer uppriktig. Nu vet jag att vi måste möta fasthållanden när de kommer till ytan, istället för att undvika problemen. På så sätt kan vi rensa bort dem helt. Jag är så tacksam för Mästares hjälp,” sade han.

En spegel

Cecilia talade om en xinxing-konflikt hon hade med en medutövare. ”Vi brukade arbeta i ett projekt under en mycket lång tid, och även i grupp Fa-studier och andra Dafa relaterade aktiviteter.” En dag lämnade utövaren argsint ett projekt som Cecilia var ansvarig för. Det här gjorde Cecilia fundersam, eftersom hon inte hade upplevt något fel tidigare.

”Jag började reflektera över vad som skett, ” sade Cecilia. Hon upptäckte att hon hade samma fasthållande som den andra utövare hade. ”Det var, om jag inte får det jag vill, blir jag upprörd och frustrerad. Till en viss del var den andra utövaren en spegel som reflekterade mina egna problem,” sade hon. Efter det lade hon mer uppmärksamhet på de saker som gjorde henne arg, och gjorde framsteg.

Cecilia fortsatte att arbeta med sitt fasthållande, och en dag upptäckte hon att förhållandet mellan henne och den andra utövaren hade gått tillbaka till det normala, som om ingenting hade hänt. Från den här händelsen lärde hon sig att, ”Kultivering betyder verkligen att jag måste titta inåt och verkligen höja mig.”

Utövare som deltog i konferensen tyckte att den var mycket lärorik. "Jag förstår än mer att kultivering är helig och underbar", sade en utövare.

En annan utövare sade :"Efter dagens erfarenhetsutbyten, ser jag områden där jag kommer till korta och jag är fast besluten att komma ikapp!"

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.