Tjeckien: Närmare 40 000 tjecker skrev på petitionen till stöd för Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jiří Pokorný, en representant från den tjeckiska Falun Dafa föreningen överlämnade 40 000 tjeckiska namnunderskrifter mot det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong, till den tjeckiska riksdagen den 4 april, 2018.

Riksdagsman Dr. Zdeněk Papoušek, ledamot I riksdagens kommitte för utbildning-, männskorätts- och kulturfrågor, tog emot namnunderskrifterna. Petitionärerna vill se en resolution riktad till den kinesiska ledningen, för att be om ett slut på förföljelsen av Falun Gong.

Riksdagsman Dr. Zdeněk Papoušek (höger) tar emot namnunderskrifterna från Jiří Pokorný

De senaste åren har Falun Gong utövarna I Tjeckien anordnat olika aktiviteter för att informera om Falun Gong, uppmärksamma förföljelsen, och samla namnunderskrifter där man tar avstånd från förföljelsen.

KKPs förföljelse av Falun Gong (en meditationsmetod som grundar sig I Sanning Godhet Tålamod) pågår fortfarande. Det var många invånare i Tjeckien som tog avstånd från regimens sätt att agera och visade sitt stöd till Falun Gong genom namnunderskrifter.

Utövarna i Tjeckien sade att de skulle fortsätta att uppmärksamma förföljelsen och arbeta med folk från olika samhällsskikt för att stoppa den.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169375.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.