Finland: Media bevakar finska riksdagens forum om tvångsmässig organskörd

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ett forum om tvångsmässig organskörd uppmärksammades av Finlands mest framstående medier. Landets största tidningar: Helsingin Sanomat, Metro, Aamulehti, Lapin Kansa och elva internetmedier publicerade nyheter om forumet som hölls i Finlands riksdag i Helsingfors den 13 november 2018.

Forumets värd var riksdagsledamoten Eva Biaudet. Flera gäster talade, bland annat Ethan Gutmann, en journalist i USA som har undersökt organskördar, Heikki Mäkisalo, en organtransplantationsexpert från Helsingfors universitetssjukhus och Marja Heinonen-Guzejev, en expert inom medicinsk etik.

Ethan Gutmann presenterade bevis som han och hans kollegor samlat vilka bevisar existensen av tvångsmässig organskörd från levande Falun Gong-utövare.

Marja Heinonen-Guzejev berättade för deltagarna om en artikel som publicerades i The American Journal of Transplantation år 2016 som visade att 63 % av de organ som levererades till transplantationsoperationer i världen kom från Kina. Hon sade att många länder har stiftat lagar som förbjuder deras medborgare att ha organtransplantationer i Kina, däribland Taiwan, Israel, Spanien, Italien och Norge. Hon föreslog också att man ska använda DNA-tekniker för att samla in mer bevis.

Experten inom medicinsk etik, Marja Heinonen-Guzejev, talar.

Heinonen-Guzejev nämnde också den nystiftade ”Internationella koalitionen att få slut på transplantationsmissbruket”, en oberoende domstol som syftar till att undersöka statliga organisationer och individer som är involverade i upphandling av organ tagna med tvång i Kina.

Flera tidningar och internetmedier publicerade artikeln "Organtransplantation i Kina kräver bara några timmar: De flesta organen kommer från samvetsfångar." I artikeln påpekades att de flesta offren för detta brott är Falun Gong-utövare.

Helsingin Sanomat berättade för läsare att Kinas samvetsfångar ofta utsätts för blod- och DNA-tester. Om en patient behöver sina organ kan de statliga sjukhusen ordna operationen inom några timmar.

"Kina utför mer än 100 000 organtransplantationsoperationer varje år. Sanningen är att det här är en storskalig kränkning av mänskliga rättigheter och slakt”, sägs det i artikeln.

Artikeln Helsingin Sanomat, den största nyhetstidningen i Finland .
Artikel i tidningen Aamulehti
Artikeln i Metro

I artikeln introducerades också Falun Gong, en metod för självkultivering som gagnar kropp och själ. I artikeln anges att innan det kinesiska kommunistpartiet lanserade förföljelsen i juli 1999, praktiserade över 70 miljoner människor Falun Gong i Kina. Antalet organtransplantationsoperationer i Kina ökade i mycket högre grad sedan förföljelsen påbörjade.

Engelsk översättning: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173399.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.