Kinakännare: Viktigt att förstå vilka krafter som kan ligga bakom ambassadörens möte

Det råder en stor naivitet gentemot Kina i Sverige. Det har hävdats från flera håll efter det uppmärksammade mötet på Sheraton i Stockholm med ambassadör Anna Lindstedt, kinesiska ”affärsmän”, Gui Minhais dotter Angela Gui och ansedda svenska kulturpersonligheter.

Det blir enklare att begripa den förvirrande situationen om man har inblick i hur Centrala avdelningen för enhetsfronten arbetar. Det menar Kinakännaren och affärsmannen Manyan Ng, som själv varit föremål för Enhetsfrontens uppvaktning.

Manyan Ng växte upp i Hongkong och har arbetat som försäljnings- och marknadschef på ABB. Han har bott i Sverige men är numera egen företagare i Tyskland och engagerad i mänskliga rättigheter. Som hög chef inom teknikföretaget ABB drog han till sig den kinesiska regimens uppmärksamhet. Det började obemärkt, med att han ”råkade” träffa personer med samma intressen och de blev ”kompisar”. När de umgicks berättade Manyan Ng att han var intresserad av Tibet.

– Då sade min kompis något mycket fascinerande; han kände borgmästaren i Lhasa och kunde fixa så att jag fick träffa honom.

Under en resa i Tibet blev Manyan Ng och hans hustru bjudna på en flott middag med Lhasas vice borgmästare (den ordinarie var bortrest just då) och de hade en reseguide som visste allt om Tibets historia.

– Så jobbar de. Jag blev ju jättetacksam. Sedan förstod jag att det var Enhetsfronten som låg bakom och då sade jag nej till samarbetet.

De lockade aldrig honom med pengar.

– De hade räknat ut att det skulle vara mer framgångsrikt att lovorda mig; säga hur framgångsrik jag var och att folk tyckte jag var duktig. På den tiden var sådant viktigt för mig, säger Manyan Ng.

Till att börja med behövde han inte utföra några motprestationer, men så småningom kom kraven:

– De visste att jag är duktig på att hålla föredrag och har gjort det runtom i världen, i FN, EU, Sveriges riksdag och många andra parlament; de ville att jag skulle sluta kritisera Kinas kommunistparti och istället berätta ”sanningen” – och så tyckte de inte om att jag utövar Falun Gong, eller att jag är styrelseledamot i människorättsorganisationen International Society for human Rights.

Falun Gong (kallas också Falun Dafa) är en traditionell kinesisk meditationsmetod som 1999 började förföljas av den kinesiska regimen, efter att metoden fått fler utövare än vad kommunistpartiet hade medlemmar.

Nattligt besök

Kvart över tolv en natt år 2003, då Manyan Ng var på affärsresa i Peking, kom tre agenter från den kinesiska säkerhetstjänsten till hans hotellrum.

– Först försökte de övertyga mig om att den kinesiska regeringen är bra och att jag var vilseledd av västerländsk propaganda. När de efter tre timmars samtal förstod att det inte skulle lyckas började de smörja mig genom att lova hjälpa mig att ta hem alla projekt jag ville ha i Kina. När inte heller det fungerade började de hota mig och min familj med att vi skulle få oändliga problem. Det har de sedan dess försökt med, men de har aldrig lyckats.

Han nämner flera hotfulla händelser, bland annat blev han 2003 avrådd från att inte göra en planerad affärsresa till Peking

– En säker källa sade att det i så fall skulle bli den sista resan i mitt liv.

2015 avråddes han av västerländsk säkerhetstjänst från att resa till Hongkong.

– Säkerhetsfolk sade att det fanns mycket sannolika risker för min personliga säkerhet.

Västerländsk säkerhetstjänst har instruerat honom att beakta säkerheten för sig själv och sitt hem.

– Den hade fått mycket säker information om att Kinas kommunistparti inte skulle ge upp sina försök att komma åt mig.

Manyan Ng påstår inte att Enhetsfronten ligger bakom mötet på Sheraton i Stockholm – det saknar han bevis för – men när han hörde talas om den spektakulära händelsen insåg han att folk måste få reda på hur Enhetsfronten jobbar, för det finns onekligen tecken som antyder dess inblandning. Mycket av det som sker till synes slumpmässigt i kontakterna med Kina kan vara ett resultat av Enhetsfrontens medvetna ansträngningar, menar han.

Arbetar långsiktigt

När Enhetsfronten rekryterar en person kartläggs han eller hon noga, den tar reda på vad personen har för privata intressen och drivkrafter i karriären, vilka svagheter och styrkor den besitter. Av särskilt intresse är ambassadörer, riksdagsledamöter, företagare och tekniska specialister. Utifrån kartläggningen skapas en strategi för att fånga personen i kommunistpartiets garn. Enligt Manyan Ng arbetar Enhetsfronten mycket långsiktigt, systematiskt och storskaligt.

Den som blir föremål för Enhetsfrontens uppmärksamhet märker det vanligen inte. Dess representanter säger aldrig vilka de egentligen är eller var de verkligen kommer ifrån, utan presenterar sig som affärsmän, experter inom kultur, språk, teknik eller vad som kan vara relevant. Den inledande kontakten kan ske när man av ”en tillfällighet” träffar en person man har nytta av att känna vid exempelvis något festligt Kinaevenemang.

– De ägnar sig enormt mycket åt psykologisk manipulering och försöker hitta mänskliga svagheter att utnyttja, säger Manyan Ng.

Om någon har ekonomiska problem kan Enhetsfronten hjälpa personen att tjäna mycket pengar genom att skapa helt igenom påhittade affärssituationer. En kines kan låtsas vara en förmögen affärsman som vill investera i Sverige och behöver en sakkunnig person att rådfråga; då kan den utsatta personen anlitas som välbetald konsult. På så sätt etableras beroendet, lojaliteten och tacksamheten.

– De säger ofta att de känner den eller den viktiga makthavaren och därigenom kan ordna olika specialförmåner, men det gör de naturligtvis inte. Det handlar bara om att de har makt i Enhetsfronten. Många politiker och företagsledare är rädda för Enhetsfrontens agenter och är i regel beredda att samarbeta.

En person kan vara föremål för Enhetsfrontens välvilja i många år utan att det ställs några motkrav. Men kraven kommer förr eller senare.

– När man har fått värdefull hjälp känner man sig nöjd och tacksam och en människa kan göra jättemycket för att uttrycka sin tacksamhet.

En lång historia av manipulation

Mao Zedong började arbeta med en enhetsfront redan på 1920-talet och den nuvarande organisationen bildades 1942. Enhetsfrontens syfte är att bredda kommunistpartiets maktbas, vilket tidigare skedde genom att partiet lierade sig med politiskt närstående grupper. Idag är ambitionen vidare än så och Enhetsfronten kan enligt Manyan Ng låta snart sagt vem som helst gå dess ärenden.

Enhetsfronten bär det övergripande ansvaret för Kinas ambitiösa satsning på "soft power", eller mjuk makt (kultur, utbildning, relationer och andra mjuka områden som maktmedel, till skillnad mot den hårda militära makten) och har fått kraftiga ekonomiska injektioner av nuvarande kommunistledaren Xi Jinping.

De senaste fem åren har antalet anställda ökat med 30 000, enligt Manyan Ng. Han uppskattar att Enhetsfronten idag har ungefär 70 000 anställda. Dessa arbetar enligt en kartläggning av Financial Times>https://www.ft.com/content/fb2b3934-b004-11e7-beba-5521c713abf4 i nio olika sektioner. Inom dessa finns mängder av specialiserade avdelningar för olika delar av världen, även Sverige. I de interna instruktionerna kallas Enhetsfronten för ”Kinas hemliga vapen för världsomspännande påverkan”.

Källa: https://www.epochtimes.se/Kinakannare-Viktigt-att-forsta-vilka-krafter-som-kan-ligga-bakom-ambassadorens-mote-976944

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.