Ukraina: Den internationella konstutställningen, ”The Art of Zhen Shan Ren”.

Under fjorton dagar från slutet av mars till början av april 2019 hölls den internationella konstutställningen, ”The Art of Zhen Shan Ren”, (Sanning, Godhet, Tålamod) i regeringskansliets distrikt i Kiev, som är huvudstad i Ukraina. Utställningen drog till sig människor från alla samhällsklasser, så som politiker, konstnärer och reportrar.

Den internationella konstutställningen, ”The Art of Zhen Shan Ren” i regeringskansliets distrikt i Kiev.

Besökarna förvånades över den varma och lugna energin som strålade ut från konstverken. Några sade att de ville lära sig Falun Dafa och många fördömde det kinesiska kommunistpartiets (CCP) förföljelse av metoden.

Ukrainska konstnärer imponerade

Den ukrainska konstnären Nikolai, uttryckte sin tacksamhet gentemot utställningens organisatörer för att de visar utställningen. Han berättade att han blev imponerad av det andliga lugnet och skönheten som uttrycktes via konstverken och att utställningen som helhet inspirerade till en helt ny syn på relationen mellan livet och universum.

Han noterade att man hade fokuserat på ”gott och ont” och ”ljus och mörker”. Det gav honom känslan av att bryta sig fri från isolering och röra sig mot ett evigt rum.

-Det eviga rummet har flera lager, sade han. Det är universum. Elden i universum bringar värme. Utställningen hjälper oss att visualisera det.

En annan konstnär som också heter Nikolai, sade att förföljelsen som framställs i konstverken påminner honom om det repressiva ukrainska kommunistpartiets rörelse från 1930 till 1950.

Han nämnde en tavla föreställande en ung fängslad kvinna i en bur med tegelstenar hängande runt nacken. Han tyckte att den fängslande kvinnan symboliserade en nations fångenskap och det påminde honom om andra länder som också har utstått förföljelse. När han fick höra om den pågående organhandeln från levande Falun Dafa-utövare, ett brott som begås av den kinesiska kommunistregimen, så utbrast han: Vi skall inte tillåta att något sådant sker!

Ytterligare en konstnär, Alexei, skrev i gästboken att han var tacksam över att han hade fått se skildringar av den kinesiska kommunistregimens förskräckliga brott och kommunismens ondska. Han anser att konstverken talar till människornas samvete och visade på en väg av perfektion och osjälvisk kärlek och detta hade gjort hans dag.

Chockad filosofilärare

Victoria som arbetar som filosofilärare sade: -Jag är chokad över vad jag såg i dessa konstverk. Det är fruktansvärt att en andlig tro kan förföljas på det här viset. Det är grymt av den kinesiska kommunistregimen att förfölja människor som försöker leva efter Sanning, Godhet, Tålamod. Som medborgare på 2000-talet kan vi inte tillåta att sådant här sker.

Kommentarer i gästboken

En besökare skriver en kommentar i gästboken

-Tack så mycket, sade en besökare, för att ni tagit hit denna unika och omskakande utställning till vår stad. Vi hoppas att fler människor kommer att se den och får ta del av dess kraftfulla energi. Vi känner ljus och värme i våra hjärtan när vi ser dessa tavlor. Jag hoppas det gudomliga kommer att skydda dessa barmhärtiga människor.

Diana som också var på besök sade: -Den här utställningen har fått mig att förstå kraften och betydelsen i principerna Sanning, Godhet, Tålamod. Jag skulle vilja lära mig Falun Dafa och kultivera.

Grabovskaya som är lärare vid Kievs universitet, skrev att hon hade lärt sig väldigt mycket om Falun Dafa från konstverken och det hade lett till att hon börjat reflektera över själva betydelsen i Sanning, Godhet, Tålamod.

Ileana som bor i stan, tackade organisatörerna för att de ställde ut sådana inspirerande konstverk, speciellt då den lyfte fram budskapet att man skall stå fast vid sin tro och främja harmonin i världen.

Alexandra, en utav organisatörerna, sade att utställningen redan hade visats i Ukrainas större städer, vilket lett till att många människor fått kännedom om förföljelsen av Falun Dafa och blivit inspirerade av konstverken. Hon sade också att utställningen väcker människors barmhärtighet och sympati för oskyldiga människor i andra länder, människor som de aldrig träffat.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176490.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.