Manifestation i Umeå för att uppmärksamma den brutala förföljelsen och årsdagen vid Zhongnanhai

Med anledning av händelsen vid Zhongnanhai i Peking 1999 uppmärksammades dess årsdag, 25 april, och förbipasserande på Renmarkstorget, Umeå, fick veta mer om den nu 20-åriga förföljelsen av qigong- och meditationsmetoden Falun Gong i Kina. Det fina vädret de senaste dagarna hade fått en restaurang på torget att öppna uteserveringen och dess besökare, som satt mittemot de lokala Falun Gong-utövarnas manifestation, fick tillfälle att se Falun Gongs övningar. Många hörde också om hur den kinesiska staten använder samvetsfångar som en organbank.

Det blev fina samtal under eftermiddagen och en mängd namn på petitionen till riksdag och regering mot organskörd från samvetsfångar. I en av punkterna uppmanas riksdag och regering att öppet fördöma förföljelsen av Falun Gong och dödandet av samvetsfångar för deras organ i Kina. Andra punkter handlar om att följa EU:s rekommenderade åtgärder för att få ett slut på den statligt organiserade organhandeln i Kina. Trots att Kina saknar ett fungerande organdonationssystem är de nr 2 i världen i antal organtransplantationer. Ett skäl till att det här berör oss i väst är att patienter även reser dit från andra länder. Det finns uppgifter om att människor har rest från Sverige till Kina för att köpa organ.

En lokalpolitiker, Andreas Lundgren, stöttade med sitt tal om mänskliga rättigheter.

En lokalpolitiker, Andreas Lundgren, stöttade med sitt tal om mänskliga rättigheter. När mänskliga rättigheter kränks ska andra stater och medborgare höja sina röster, sade han och var en av de första att skriva på petitionen. Han sade också att den här informationen borde nå alla partier i kommunen så att de kan besluta om åtgärder för att förhindra att människor blir delaktiga i handeln.

En man som föddes och växte upp i Kina, men sedan flyttade till Sverige 1994 bor nu i Umeå och är motståndare till kinesiska kommunistpartiet. Han blev glad när han såg utövarna hålla manifestationen på torget och bad spontant att få hålla ett tal. Han ville berätta att Falun Gong-utövare är bra människor och att deras ledord sanning, godhet och tålamod är bra egenskaper som han själv vill ha och vill se i samhället.

Med tanke på risken för repressalier från kommunistpartiet för den som står upp för Falun Gong får han vara anonym här. I talet berättade han om sin syn på kommunismen.

- De vill bara ha egen makt och vill inte se något som hotar deras totala makt. Rörelsen Falun Gong är så stor bland folk och de har en så stark tro och det uppfattar kommunisterna som ett hot mot deras makt.

Under sitt tal beskrev han också hur Falun Gong-utövare i Kina kan hindras att göra karriär och att göra affärer, att de fängslas och att staten tar deras organ till försäljning.

- I Kina, under kommunismens styre, bryr de sig inte om moraliska värderingar, bara makt och pengar. Så när de fängslar Falun Gong-utövare är det en chans för myndigheterna och sjukhusen och de bara tar organen. Det är väldigt, väldigt grymt.

Han sade också att det finns alla sorters människor bland Falun Gong-utövare, från olika nivåer i samhället; akademiker, låga och höga tjänstemän, politiker och lärare.

- De här människorna i Kina tror inte längre på vad kommunismen propagerar för, och de vill följa en god moralisk väg.

Många ville stödja genom att skriva under petitionen och tyckte att det var bra att informationen spreds vidare. En kvinna som tog en informationsbroschyr sade att hon skulle läsa den och sedan sätta upp den på en anslagstavla där många kunde se den.

På en utställning på gågatan kunde förbipasserande läsa mer om Falun Gong och förföljelsen i Kina. Medan en del stannade och läste, fastnade andra för den harmoniska övningsmusiken som spelades under hela manifestationen. En kvinna stod länge och lyssnade. Hon berättade att hon tyckte mycket om musiken och att hon själv är troende med grundtankar som att man får ont om man gör ont men får gott tillbaka om man gör gott. Om fler tänkte så skulle de vara mer motiverade att vara goda människor, sade hon leende.

En kvinna stannade länge vid manifestationen och efter att ha lyssnat både på utövarnas och gästernas tal inspirerades hon av den utövare som mediterade och satte sig att meditera till musiken.

En kristen kvinna berättade att hon nyligen hade kommit hem från en resa till Zambia där hon sett hur Kina tog mer och mer plats. Ett exempel var hur de byggde vägar genom parker, där det inte fanns vägar innan. Hon funderade på om de skulle ta betalt av lokalbefolkningen för att använda vägarna och vad som låg bakom Kinas expansion i Zambia. När hon fick höra om organskörden på samvetsfångar i Kina skrev hon gärna på petitionen. Hon berättade att hon själv hade genomgått en operation, men i Sverige, och att hon kände med de drabbade i Kina.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.