Fa-konferens i Österrike 2019

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den sjuttonde österrikiska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hölls söndagen den 2 juni på Gloggnitz Provostry i Gloggnitz, Österrike.

Tretton utövare delade med sig av sina kultiveringsvägar, hur de kommit över sina svårigheter genom att studera sina tillkortakommanden och eliminera sina fasthållanden, samt hur de har berättat för andra om Falun Dafa. Deras berättelser uppmuntrade och inspirerade, de utövare som deltog i konferensen, till att värdesätta möjligheten att kultivera och bli flitigare på sin väg mot upplysning.

Utövare delade sina erfarenheter på den sjuttonde österrikiska Fa-konferensen

Kultivering på arbetet

Christina började öva Falun Gong när hon var åtta år, då förföljelsen var som värst i Kina. Hon berättade om de xinxing-konflikter hon hade tagit sig igenom som vuxen på sitt jobb.

Hennes handledare tyckte att hon bara brydde sig om sin egen välfärd och han kritiserade henne framför alla hennes medarbetare. Hon blev upprörd och kände sig orättvist behandlad.

Genom att studera Fa, så upptäckte hon att hon hade ett fasthållande till berömmelse och personlig vinning, så väl som strävan efter bekvämlighet. Hon försökte agera enligt Falun Dafas principer och var snäll mot sin handledare, som om ingenting hade hänt. Hon berättade också för sina medarbetare om Falun Dafa, så fort hon fick tillfälle. Nästan alla skrev under en petition som krävde ett slut på förföljelsen. Hennes handledare ändrade sin attityd mot henne och hennes medarbetare prisade henne för hur hon hade hanterat situationen.

Berätta för politiker om Shen Yun

Maria delade med sig om hur hon ordnade med en lokal, så Shen Yun kunde uppträda i Graz. Hon berättade att hon länge haft en stark önskan att ta Shen Yun till Graz. Genom bekanta fick hon möjlighet att delta på ett event där hon mötte lokala regeringstjänstemän och berättade för dem om Shen Yun.

När hon arbetade tillsammans med andra utövare på projektet, så kände hon sig ibland obekväm med hur de gjorde vissa saker. Detta gjorde att hon blev medveten om att hon brast i tolerans.

Bättre förhållande till sin pappa

Sonja hade en olycklig barndom. Hennes pappa drack alldeles för mycket och misshandlade ofta hennes mamma och storebror. Hennes föräldrar skiljde sig så småningom. Hon hatade sin pappa under många år.

Hon började utöva Dafa när hon var 28 år. Efter en tid upptäckte hon att hon ofta tänkte på sin pappa. Hon hade inte sett honom på 16 år, men hon kontaktade honom och de möttes vid ett flertal tillfällen. Till och med hela familjen träffades en gång. Falun Dafa har lärt henne att släppa sin fientlighet gentemot sin far och har hjälpt henne laga förhållandet till sin trasiga familj.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178006.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.