FGI: Antalet bekräftade dödsfall av Falun Gong-utövare i Kina överstiger nu 1000

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

NEW YORK (FDI) – Antalet verifierade fall av dödade Falun Gong-utövare i Kina, som inleddes med 18-åriga Chen Yings död den 16 augusti 1999, har nu passerat 1000 stycken.

18-åriga Chen Ying var den första rapporterade dödade Falun Gong-utövaren i polisförvar.
.
Baserat på uppgifter från källor inom den kinesiska regeringen bör den verkliga dödssiffran uppgå till åtminstone 5000 eller fler. Den 14 oktober 2001 var de verifierade dödsfallen 323. I samma månad uppgav regeringskällor emellertid att den verkliga dödssiffran var över 1600, mer än fem gånger den kända siffran. Om den verkliga dödssiffran följer samma kurva som de bekräftade fallen ligger den nu över 5000.
Denna siffra är dock troligen lägre än det verkliga antalet. Att upptäcka och verifiera dödsfall bland Falun Gong-utövare i Kina är svårt och farligt.

610-Byrån är ett regeringsorgan som skapats av Jiang Zemin för att utföra kampanjen "utrota Falun Gong". Det har utfärdat föreskrifter om att varje dödad Falun Gong-utövares ska rapporteras som självmord. Enligt Amnesty Internationals årsrapport 2000 hade kinesiska tjänstemän uppgett att av de första 120 dokumenterade fallen hade 17 orsakats av att utövarna hade "hoppat" från fordon under transport och att 15 av dödsfallen hade skett genom "fall" under internering.

610-byrån har också utfärdat hemliga order till polisen att omedelbart kremera Falun Gong-utövares kroppar efter deras död, för att förstöra bevis på tortyr. Obduktioner görs antingen hemligt eller inte alls och oftast tillåts inte offrets anhöriga att få se kroppen.

Information om dessa dödsfall klassificeras ofta som statshemligheter vilket innebär långa fängelsestraff eller värre om det avslöjas till utlandet. Många Falun Gong-utövare, som 56-åriga Zhao Chunying, slogs eller torterades till döds för sina försök att exponera om förföljelsen.
(Tidigare publicerad information: Zhao Chunying dödad i Jixis andra fångläger (starka foton)
FGI: Brutalt mord på 56-årig kvinna visar regimens extrema censur)

Samtidigt som antalet dödsfall ökar innebär press från regeringar, människorättsorganisationer och andra institutioner utanför Kina, att regimens ökar ansträngningar att dölja dessa orättfärdiga dödsfall ökar.

Enligt Kinakännare har den kinesiska regeringen förbrukat hundratals miljoner dollar på att övervaka och kontrollera informationsflödet på internet, telefoner och andra kommunikationsvägar och Falun Gong är nummer ett på listan över förbjudna ämnen.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.