Tyskland dömer den 20 år långa förföljelsen av Falun Gong i Kina

Det är 20 år sedan förföljelsen av Falun Gong i Kina startade. Den här metoden som förbättrar kroppen och själen spreds i Kina 1992. Under förföljelsen har utövare lidit otänkbar tortyr. Tyskland uttrycker sitt stöd för Falun Gong.

Baerbel Kofler, federal kommissionär för mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, publicerade ett nyhetsmeddelande på det federala tyska utrikesministeriets webbplats, där hon fördömde Peking för dess förföljelse av Falun Gong.

Bildtext: Snapshot från det tyska federala utrikesministeriets webbplats: Baerbel Kofler, en federal kommissionär för mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, publicerade ett nyhetsmeddelande på det tyska utrikesministeriets webbplats där han fördömde Peking för sin förföljelse av Falun Gong.

Nyhetsmeddelandet säger: “Under den senaste 20 åren har det Kinesiska kommunistregimen behandlat utövare av den andliga kultiveringsmetoden Falun Gong ondskefullt. Falun Gong-utövare förföljs och arresteras utan juridiska processer. Många rapporter har visat att utövare torteras och till och med dog under internering. Under 20-åriga minnesdagen av förföljelsen är jag djupt bekymrad över att utövarna i Kina fortfarande är i fara.”

Kofler begär att Peking “följer de internationella riktlinjerna och kinesisk lagar för att skydda mänskliga rättigheter, inklusive Falun Gong-utövares rättigheter.”

Hon ber Peking att svara på “de allvarliga anklagelserna av år av systemisk organskörd från kvarhållna Falun Gong-utövare” och “att omedelbart öka insynen till sina organkällor för transplantationer, samt att tillåta oberoende observatörer tillträde till sina interneringsanläggningar.”

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178567.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.