Göteborgs-Posten: Ställ Kinas kommunistparti till svars

Insändarsidan på Göteborgs-Posten 29 april, 2020

Den 25 april 1999 samlades tiotusen utövare av meditationsmetoden Falun Gong utanför Pekings regeringshögkvarter Zhongnanhai. De genomförde då en spontan och fredlig protest mot den begynnande förföljelse, som nu 21 år senare har kostat många tusentals utövare livet och ännu fler friheten, bland annat genom en statligt stödd organskörd som China Tribunal i London kallar för ett brott mot mänskligheten.

Genom åren av förföljelse har Falun Gong-utövare, liksom många andra med intresse för vad som verkligen pågår i Kina, insett hur kommunistregimen ständigt förmedlar lögner till omvärlden.

Många västerlänningar har heller inte vågat inse vad som pågår i Kina. De har instinktivt hållit för ögonen och låtsas som att Kinas regim är en legitim ekonomisk och politisk partner.

Nu, om inte förr, borde verkligheten stå klar för de flesta.

I det längsta försökte kommunistregimen dölja sanningen om det nya coronavirusets utbrott i Wuhan. Detta ledde till en global försening av nödvändiga åtgärder för att begränsa smittospridningen. Enligt tidningen Axios kunde 95 procent av alla smittade ha klarat sig om Kina vidtagit åtgärder tre veckor tidigare än vad den gjorde.

Nu hotar detta ”KKP-virus” (efter Kinas kommunistparti vars mörkläggning vållade pandemin) att skörda oändligt många människoliv och ödelägga världsekonomin. Istället för att ta på sig ansvaret försöker Kinas regim skylla virusutbrottet på USA och sälja bristfällig skyddsutrustning till nödlidande länder.

Världen har inte råd att låta en sådan regim hållas. Utkräv rättsligt ansvar för de många grova brott som Kinas kommunistparti har begått genom åren. Ge det kinesiska folket friheten att leva i ärlighet, välvilja och tolerans, vilket är grundläggande för ett fungerande samhälle och ett gott liv.

Källa: https://www.gp.se/fria-ord/st%C3%A4ll-kinas-kommunistparti-till-svars-1.27298886

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.