Över 600 lagstiftare från 30 länder kräver ett omedelbart slut på den kinesiska regimens 21 år långa "systematiska och brutala" förföljelse av Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Parlamentariker från 30 länder har över partigränserna ställt sig bakom ett gemensamt uttalande där det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) uppmanas att omedelbart stoppa kampanjen som syftar till att ’utrota’ Falun Gong”.

Över 600 lagstiftare från 30 länder kräver ett omedelbart slut på den kinesiska regimens 21 år långa "systematiska och brutala" förföljelse av Falun Gong

New York – 606 parlamentariker från 30 länder har över partigränserna ställt sig bakom ett gemensamt uttalande där det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) uppmanas att omedelbart stoppa den "systematiska och brutala kampanjen som syftar till att ’utrota’ Falun Gong”.

Nuvarande och före detta ministrar, senatorer, parlamentsledamöter, kongressmedlemmar och lagstiftare på statlig nivå från 30 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika hör till dem som undertecknat uppropet. De uttrycker sin djupa oro över Falun Gongs väl dokumenterade 21 år långa kamp för trosfrihet inför det våldsamma förtryck som KKP har utsatt utövarna för. De uppmärksammar 20 juli som den dag då förföljelsen började för mer än två decennier sedan och noterar att Falun Gong (också kallat Falun Dafa) är en uråldrig kinesisk meditationsmetod som bygger på de tre principerna Sanning, Medkänsla och Tålamod.

"Förföljelsen av Falun Gong i Kina har varit en av de hårdaste kampanjerna mot en trosgrupp i modern tid", enligt det gemensamma uttalandet. "Sedan juli 1999 har miljoner Falun Gong-utövare i Kina blivit godtyckligt arresterade och hållits fängslade utan korrekt rättslig prövning, och många har torterats eller till och med dödats."

"Vi ... uppmanar den Kinesiska regeringen att respektera internationella normer och ... att omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina samt att villkorslöst frige alla fängslade Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar."

Det gemensamma uttalandet är en insats utan motstycke där parlamentariker från hela det politiska spektret fördömer orättvisa begången av KKP mot Falun Gong. Undertecknarna är nuvarande och tidigare tjänstemän från Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Irland, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Belgien, Rumänien, Österrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Israel, Australien, Nya Zeeland, Lettland, Norge, Argentina, Japan, Taiwan, Venezuela, USA och Indonesien. Över 20 amerikanska lagstiftare och andra tjänstemän har gjort egna personliga uttalanden med krav på att förföljelsen av Falun Gong ska stoppas efter att just idag ha pågått i 21 år. Dessa uttalanden finns tillgängliga i sin helhet här.

I det gemensamma internationella uttalandet nämns tidigare resolutioner från Europaparlamentet och den amerikanska kongressen, vilka fördömer förföljelsen av Falun Gong, samtidigt som det hänvisades till en ny oberoende Tribunal i Storbritannien som konstaterade att ” organskörd med våld har begåtts i åratal runtom i hela Kina i avsevärd omfattning och att Falun Gong-utövare har varit en – och troligtvis den största – källan till organ.”

Valda citat från undertecknarna:

Flera lagstiftare publicerade ytterligare kommentarer tillsammans med sina underskrifter. Ett urval presenteras här.

"Som nationellt ombud och ledamot i Utskottet för utrikesfrågor och trosfrågor kan ni räkna med mitt engagemang för att försvara mänskliga rättigheter, och jag fördömer förföljelsen av utövare av Falun Gongs andliga disciplin."

— Francisco Sánchez, Nationell företrädare, Argentina

”Förföljelsen av Falun Gong-utövare som drabbats av förtryck, tortyr och övergrepp, är en av de mest skrämmande kampanjer som bedrivits av det Kinesiska kommunistpartiet. Jag kommer alltid att sympatisera med och stödja dem som utövar denna fredliga andliga levnadsbana.”

— George Christensen, MP, Australien

”Var säkra på att jag kommer att fortsätta stödja er i ert mål att stoppa den omänskliga förföljelsen av Falun Dafa. Jag kommer inte att sluta påminna det kinesiska ledarskapet om att sådana åtaganden som Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter också gäller diktaturer.”

— MP Dr. Ewa Ernst-Dziedzic, utrikespolitisk talesman, Österrikiska De gröna

”Mina tankar går till släktingarna till Falun Dafa-utövare som har dött till följd av tortyr, fångläger eller olaglig handel med organ. Internationell uppmärksamhet kan öka medvetenheten om dessa problem och därmed öka trycket på den Kinesiska regeringen att stoppa dessa metoder.

"Jag vill tacka Falun Dafa Informationscenter för dess omfattande undervisningsarbete och hoppas att alla i Kina (och i hela världen) ska kunna utöva den tro som är rätt för dem utan rädsla för konsekvenser."

— MP Petra Wimmer, Talesperson i familjefrågor, Österrikes socialdemokratiska parti

”Jag uppmanar det internationella samfundet att uttala sig mer kraftfullt och mer offentligt för att fördöma den kinesiska regeringens fortsatta, statligt sponsrade, förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta arbeta och hoppas att Kina en dag kommer att respektera rättsstaten, yttrandefriheten, rätten att samlas samt religionsfriheten; en dag då Falun Gongs principer kan sägas högt på Himmelska fridens torg: Sanning, Medkänsla, Tolerans. ”

— Hon. Peter Kent, MP, före detta minister

"Jag berömmer Falun Gong-utövarna för deras oöverträffade åtagande att skydda den universella principen om Sanning, Medkänsla, Uthållighet."

— Hon. Judy Sgro, MP, före detta minister för medborgarskap och invandring, Kanada

”Jag vill tacka er för detta tillfälle att få uttrycka det starkaste stödet för att [stoppa förföljelsen av Falun Gong] och andra viktiga initiativ som borde tas av stater och civilsamhällen för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, särskilt för religions- och trosfrihet.”

— Giulio Terzi, före detta utrikesminister, Italien

”Den 20 juli har det gått 21 år sedan förföljelsen av Falun Gong-utövare började. Den fria världen blir långsamt medveten om de horribla grymheter som Kinas kommunistparti begår mot sitt eget folk.

Jag vill göra människor medvetna om de många Falun Gong-utövare och andra minoriteter i Kina som har låsts in i omskolningsläger, fängelser och interneringsanstalter som samvetsfångar utan rättslig prövning. Det vittnas om systematisk tortyr och rapporteras till och med om organstölder.

Förföljelsen av minoriteter i Kina är bland de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som någonsin setts i världen. Det har av internationella observatörer och rättsliga instanser beskrivits som folkmord.

Det här är anledningen till initiativet att samla parlamentariker över hela världen för att göra detta gemensamma uttalande. Vi i den fria världen måste stå upp för folket i Kina och vi behöver stå upp tillsammans. Det kinesiska kommunistiska partiet behöver veta vad den fria världen vill: Vi vill få slut på de grymma förföljelserna av oliktänkande och av minoriteter i Kina. Dessa grymheter måste genast stoppas.”

— Ann-Sofie Alm, Riksdagsledamot, Sverige

”Alla situationer som resulterar i aktiv diskriminering av minoriteter från vilken som helst regering måste fördömas, och den kinesiska regeringen kan sägas vara ansvarig för inte bara fruktansvärd diskriminering utan kulturellt folkmord på många av minoriteterna inom sina egna gränser.

Det finns en oroväckande trend som utvecklas i Kina i dess inrikes- och utrikespolitik ifråga om brott mot mänskliga rättigheter mer allmänt, inklusive historiskt i Tibet och mot dem som utövar Falun Gong. Falun Gong-utövare har utsatts för beklaglig förföljelse av den kinesiska regeringen, som har försökt utrota dem som följer den andliga disciplinen sedan 1990-talet.

Alla människor har rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet, och Kina måste respektera detta. Vi kommer att fortsätta att engagera oss i försvaret av de mänskliga rättigheterna överallt, och varje regering som sanktionerar eller tillåter kränkningar mot sina medborgare (eller faktiskt också andra) måste ställas till svars och möta det internationella samfundets reaktion.”

— Tommy Sheppard, MP, Storbritannien

”Den kinesiska staten begår ständigt människorättsbrott mot Kinas medborgare och det är viktigt att vi uttalar oss emot det närhelst det är möjligt.

Religionsfrihet, tankefrihet, yttrandefrihet, rörelsefrihet, församlingsfrihet och föreningsfrihet förtrycks alla i Kina. När Kina ökar sin förtryckarkampanj för mot uigurerna och dem som utövar Falun Gong måste vi protestera mera.

Jag underteckna därför gärna detta uttalandet och uttrycker min solidaritet med alla dem i och utanför Kina som kämpar mot den kinesiska statens repressiva handlingar.”

— Kate Osamor, MP, Storbritannien

"Tack för ditt e-mail om att det i år är 21 år sedan det Kinesiska kommunistpartiets kampanj för att" utrota den andliga metoden "Falun Gong startade. Jag kommer säkert att göra framställningar å era vägnar. Var säker på att jag kommer att fortsätta att noga följa hur situationen utvecklas. ”

— Sir David Amess MP, Storbritannien

”Det här är människor som slaktas, något omänskligt, något mycket barbariskt. Jag anser därför att en juridisk process måste vidtas för att stoppa detta.”

— Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si., ledamot av representanthuset, Indonesien

”Alla människor förtjänar värdighet, de borde ha kontroll över sin kropp och åtnjuta trosfrihet. Syftet med att styra är att skydda dessa friheter och inte förfölja dem.”

— David Seymour, MP, Nya Zeeland

”Sedan mina första dagar inom politiken har jag följt och kritiserat förtrycket av de kinesiska medborgarna i allmänhet; nationella minoriteter, religiösa grupper, människorättsaktivister, politiska dissidenter och Falun Gong. ... Jag har stor respekt för kineserna. Endast mänskliga rättigheter och demokrati kan ge välstånd, fred och stabilitet till Kina. Falun Gong som en fredlig andlig rörelse kan bidra till det. ”

— Hans van Baalen, före detta MEP och före detta MP, ordförande för Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) och hedersordförande för Liberal International, Nederländerna

”Taiwan kan åtminstone kontrollera identiteten hos dem som förföljer Falun Gong ... och klassificera dem som persona non-grata eller undersöka om de har olaglig finansiering i Taiwan. Om detta blir praxis världen över så låter vi det Kinesiska kommunistpartiet veta att om du förföljer Falun Gong kommer du inte att ha någonstans att resa i världen, ingenstans att gömma dig. En dag, om du blir åtalad har du ingenstans att gömma dig.

”Falun Gong, som en tro, har förföljts under lång tid och ett stort antal människor har drabbats. De metoder som samlats genom den här förföljelsen har använts mot katoliker, kristna, taoister och uigurer, så att lösa Falun Gong-frågan är grundläggande för att lösa alla dessa problem.

"Jag hoppas att Kina kommer att avlägsna kommunistpartiet' och ge sitt eget land och folk en chans."

— Wang Ting-Yu, medlem av den Lagstiftande Yuan, Taiwan

Gemensamt uttalande från 606 parlamentariker som undertecknat ett upprop mot förföljelsen av Falun Gong

Vi är djupt oroade över de pågående övergreppen mot Falun Gong-utövare i Kina – ett brott mot mänskliga rättigheter.

Vi är införstådda med att Falun Gong (även kallat Falun Dafa) är en andlig meditationsmetod grundad på principerna Sanning, Medkänsla och Uthållighet.

Den 20 juli 2020 är det 21 år sedan det Kinesiska kommunistpartiet startade en systematisk och brutal kampanj i syfte att ”utrota” Falun Gong. Sedan juli 1999 har miljontals Falun Gong-utövare i Kina blivit godtyckligt arresterade och hållits fängslade utan korrekt rättslig prövning, och många har torterats eller till och med dödats.

Lågt räknat har tusentals dött till följd av sådan tortyr och andra övergrepp i polisförvar.

Grymheterna har dokumenterats utförligt av människorättsorganisationer, statliga organ och av FN.

2007 års rapport från USA:s utrikesdepartement fastslog att: ” [FN:s särskilde rapportör om tortyr Manfred] Nowak rapporterade att Falun Gong-utövare utgjorde 66 procent av offren för påstådd tortyr som befann sig i statligt fängsligt förvar.”

Amnesty International sade i sin rapport från 2017/18: ”Falun Gong-utövare utsätts för fortsatt förföljelse, godtycklig internering, orättvisa rättegångar, tortyr och annan misshandel.”

Förföljelsen av Falun Gong i Kina varit en av de hårdaste kampanjerna mot en grupp troende i modern tid.

År 2013 antog Europaparlamentet en resolution 2013/2981(RSP) där man ”…uttrycker sin djupa oro över ständiga och trovärdiga rapporter om systematisk, statssanktionerad organskörd från samvetsfångar utan deras medgivande i Folkrepubliken Kina, däribland från ett stort antal Falun Gong-utövare.”

År 2016 antog USA:s kongress enhälligt en liknande resolution, H.Res.343.

År 2019 fastslog en Oberoende tribunal i Storbritannien, med Sir Geoffrey Nice QC som ordförande, att: ”organskörd med våld har begåtts i åratal runtom i hela Kina i avsevärd omfattning och att Falun Gong-utövare har varit en – och troligtvis den största – källan till organ.”

Vi som har undertecknat detta uttalande uppmanar därför den Kinesiska regeringen att respektera internationella normer och FN:s internationella konvention om medborgerliga- och politiska rättigheter som Kina undertecknat; att omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina och att villkorslöst frige alla fängslade Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar.

Källa Falun Dafa Info Center

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.