Man från Heilongjiang dör på fängelset för sin tro

Wang Fengchen, en mellanstadielärare, avled på ett sjukhus den 9 augusti 2020, knappt en månad sedan han blev kritiskt dålig men nekades frigivning av medicinska skäl. Wang avtjänade ett fyraårigt fängelsestraff för sin tro på Falun Gong, och hans död ägde rum sex månader innan hans planerade frigivning.

Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en uråldrig andlig meditationsmetod som har varit förföljt av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999.

Wang, en lärare i geografi, bodde i staden Daqing i Heilongjiang-provinsen. Han greps den 18 januari 2017 tillsammans med sin hustru Leng Xiuxia och tre andra Falun Gong-utövare som jobbade på samma skola som paret.

Wang och Leng ställdes inför rätta i Lindian den 11 oktober 2017. Wang dömdes till fyra års fängelse i Hulans fängelse och Leng dömdes på okänd tid till Heilongjiangs kvinnofängelse.

Den 31 maj 2020 informerade Hulans fängelse Wangs anhöriga om att han hade hostat i två månader och led av konstant yrsel.

Den 18 juni föreslog fängelsekliniken att man skulle skicka Wang till ett större sjukhus och bad familjen betala in 10,000 yuan i handpenning. Familjen pressade läkaren om mer information och till slut avslöjade läkaren att Wang hade en allvarlig lunginfektion.

När Wangs tillstånd inte förbättrades trots behandling på fängelsesjukhuset begärde hans anhöriga att få skicka honom till ett större sjukhus för en utförlig kontroll och bättre behandling. Det tog en vecka innan de fick svar från fängelset.

Before approving his family’s request, the prison authorities forced them to sign a liability waiver on June 26, claiming that the prison wouldn’t be held accountable if Mr. Wang died in prison and that he must be returned to the prison after the checkup.

Den 26 juni ville fängelseledningen att de anhöriga skulle skriva under ett dokument som som innebar att fängelset skulle stå utan ansvar om Wang skulle avlida, samt att Wang måste återvända till fängelset efter sjukhusbesöket.

Wangs anhöriga skickade honom till ett sjukhus specialiserat på cancer. Under kontrollen började han kräkas upp blod och kunde inte slutföra hela kontrollen. Pga. coronavirusepidemin kunde sjukhuset inte lägga in Wang, och bad honom komma tillbaka den 2 juli för att slutföra kontrollen. Wang skickades därmed tillbaka till fängelset samma dag.

Wangs tillstånd blev snabbt kritiskt och den 30 juni skickades han till cancersjukhuset för akut behandling.

Runt kl. 20 den 1 juli informerades de anhöriga om att Wang hade svårt att andas och var under behandling. Fängelsevakterna krävde Wangs anhöriga på pengar för sjukhuskostnader. Hans anhöriga skyndade sig till sjukhuset och såg att Wangs näsa och mun var täckta med blod. Doktorn sade att han kunde dö när som helst.

Mr. Wang’s family applied for medical parole for him on July 2, but their appeal was rejected by the prison authorities. Their excuse was that they didn’t have a firm diagnosis for Mr. Wang and that the cancer hospital wasn’t qualified to issue such a diagnostic report. The prison guards said to Mr. Wang’s family that he had to finish serving the remaining six months of his term, even if he died in prison before the end of his term.

Wangs anhöriga vädjade om att han skulle bli villkorligt frigiven av medicinska skäl den 2 juli, men deras vädjan nekades av fängelset. Deras ursäkt var att Wang inte hade någon fastställd diagnos samt att cancersjukhuset inte var kvalificerat för att ställa en diagnos. Fängelset krävde därmed att Wang skulle fullgöra sitt straff på sex månader, även om han skulle dö på fängelset innan tiden gick ut.

Fyra dagar senare kräktes Wang blod igen och kunde inte andas. Cancersjukhuset utfärdade ett intyg om att hans tillstånd var kritiskt.

Hans anhöriga gick till fängelset och begärde att få honom frisläppt igen den 8 juli men blev återigen nekade.

Wang gick bort vid 5-tiden på morgonen den 9 augusti på cancersjukhuset. Hans hustru avtjänar fortfarande sitt fängelsestraff i skrivande stund.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.