En förstaårsutövares erfarenhet: Att släppa mitt fasthållande till benägenheten att skryta

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Hälsningar, mästare och medutövare:

Jag är 67 år gammal och bor i det bergiga området i Pyrenéerna. Jag hade turen att stöta på kultiveringsmetoden Falun Dafa vid ett evenemang där Falun Dafa-övningarna demonstrerades för ungefär ett år sedan. Det var Dafas musik som rörde mitt hjärta och rörelserna var så inbjudande.

Innan jag skrev den här artikeln om min kultiveringserfarenhet mätte jag mig mot Dafas principer om Sanning-Medkänsla-Tålamod. Jag frågade mig själv: “Vad ska jag skriva om?” Sedan tänkte jag plötsligt på mitt fasthållande till benägenheten att skryta.

Att eliminera fasthållandet till att visa upp sig

Sedan jag var barn blev vuxna som accepterade utmaningar mina förebilder, eftersom de verkade vara enastående och framgångsrika. Vissa pratade om sina prestationer, medan andra helt enkelt skulle skryta om dem. Naturligtvis tog jag efter deras beteende. Jag fortsatte att byta jobb och livsmiljö. När jag inte hade något att visa upp bytte jag affärspartner. Lusten att visa upp var stimulerande och hindrade mig från att bli uttråkad. Naturligtvis insåg jag inte att det var ett fasthållande.

Jag började öva Dafa att hålla fast vid denna felaktiga inställning. När jag först läste Zhuan Falun slog en mening mig. ”Benägenheten att skryta kan visa sig på alla sätt och benägenheten att skryta kan också dyka upp när man gör en god gärning. ” (Föreläsning sex, Zhuan Falun)

När jag skrev den här artikeln kom en annan tanke in i mitt sinne. Jag föreställde mig att när jag läste min artikel lyssnade folk mycket uppmärksamt på vad jag hade att säga. Jag insåg genast att min tanke inte var ren. Fasthållandet ville hitta sin väg in i min artikel. När jag funderade på hur jag skulle uttrycka mig, och vilken typ av effekt det skulle ha, det var med tendensen att visa upp. Jag påminde mig hela tiden om att inte bli störd av hur andra dömer mig.

När jag först lärde mig övningarna älskade jag den andra övningen i Falun Gong. Jag kunde göra det i 30 minuter. Det var en utmaning. En utövare sa att jag gjorde det bra. Jag var så glad.

Sedan, för att visa att jag verkligen gjorde det bra, jag fortsatte och avslutade med den femte övningen. Även om mina ben gjorde ont, var jag inte lugn och kunde inte sitta med rak rygg, var jag väldigt stolt över mig själv. Människor bevittnade att jag kunde sitta i lotusställning.

När jag först lärde mig att sända upprätta tankar ville jag sitta i en dubbel lotusställning. På grund av denna starka önskan att visa upp mig kunde jag plötsligt inte röra mig. Jag kunde inte längre sitta i den dubbla lotuspositionen. Detta varade i en månad. Detta fick mig att inse att jag hade behandlat det som en fysisk utmaning som jag behövde övervinna. Jag var så angelägen om att visa upp mig, att jag pressade för hårt. Under de dagar då jag inte kunde sitta i lotusställning försökte jag vara lugn, vilket hade varit mycket svårt.

Efter att ha delat mina tankar i studiegruppen hände något flera gånger. Just när jag skulle öppna munnen blev mitt sinne tomt och jag ville inte längre säga någonting. Jag insåg att mitt sinne blev tomt, när jag hade en önskan att säga något men var för rädd för att göra det. Det var nästan som om det filtrerade bort min önskan att skryta.

Medan jag klargjorde sanningen, blev min önskan att skryta exponerad

En morgon när jag läste med min Fa-studiegrupp fann jag att jag ständigt misssade ett ord. Det var tredje gången jag missade detta ord. Detta var ett stycke om hur man introducerar övningarna för andra. Varje gång när jag läste detta hade jag tvivel. Jag frågade mig själv, kunde jag formulera vad Falun Dafa är på ett korrekt sätt? Men jag tänkte inte mycket på det.

Nästa morgon insåg jag att det var en ledtråd för mig. När jag tittade inåt fick jag reda på vad problemet var.

När jag på min nuvarande nivå introducerade Falun Dafa för nybörjare var de alla mycket intresserade av övningarna. När jag fortsatte att prata uppstod min tendens till att skryta. Först sade jag inte så mycket. Jag tipsade om att de läser boken och besöker Dafa-webbplatsen. Jag följde principerna för Sanning – Medkänsla – Tålamod. När de började ställa fler frågor blev jag det gamla jaget, en affärskonsult som alltid var i stånd att ge ut värdefulla råd och hjälpa människor att lösa problem, en roll jag var känd för bland mina affärskontakter och mina vänner. Jag visade upp mig oavsiktligt.

När jag pratade med människor började jag ofta med att säga något humoristiskt. Jag frågade mig själv varför jag kände mig bra med denna inställning. Jag insåg att jag hade en tendens att visa upp mig även när jag gjorde sanningsklargörande arbeten. Jag ville lätta på bördan i ämnet genom att skämta.

Detta påminde mig om kineserna från Kina. Deras sinnen har fyllts med föreställningar ingjutna av det illvilliga kinesiska kommunistpartiet (KKP). De skulle gå till ytterlighet. Denna felaktiga uppfattning om mig var som en skiljevägg, som tvingades på mig av de gamla krafterna, med avsikt att störa och hindra mig från att höja mig i kultivering.

Min tendens till att skryta var att säga till andra: ”Se hur bra jag är." Det var som om mitt sinne var på autopilot och ständigt ville bekräfta mig själv. Ju mer subtilt det var, desto mer orättfärdigt. Om man är angelägen om att uttrycka sig är man bara fokuserad på sig själv och tänker bara på sig själv. När jag insåg detta höll jag inte fast på tanken att visa upp mig. När jag ville visa upp mig, oavsett hur bra jag sa något eller gjorde, har jag ändå inte uppnått något bra resultat.

När jag insåg allt detta ringde någon som var ny för Falun Dafa och som just hade läst lite av Zhuan Falun. “Jag har många frågor till dig.” Eftersom hon inte har börjat kultivera ännu har jag inte delat med för henne att jag hade en tendens att skryta.

Så jag småpratade lite vänligt. När jag talade sa hon till mig: ”Jag vet vad du säger. Du vill att jag ska läsa Zhuan Falun. ” Jag tyckte det var intressant, men behärskade min skrytsamma sida.

Hon ställde mig vänligt ett par frågor. Jag föreslog att hon letade efter svaren i Zhuan Falun för att upplysa sig själv. Hon var mycket nöjd. Hon sa att boken var som en bomb full av energi som hon kände med händerna.

Att eliminera felaktiga uppfattningar och använda rättfärdiga tankar för att rensa mitt fält

Mästaren sa,

“ Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont, Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande. ” (“Att eliminera störningar,” (Essentiella för flitiga framsteg II)

“ Närhelst det finns en störning under utövande, av ett eller annat slag, måste du själv leta efter orsaken och ta reda på vad du ännu inte har släppt. ” (Föreläsning Sex, Zhuan Falun)

Jag kommer att ägna mer uppmärksamhet åt att assimilera mig till Dafa och fokusera min uppmärksamhet på att läsa Zhuan Falun. Jag kommer att fortsätta att eliminera mina fasthållanden medan jag rensar mitt fält.

Tack, mästare och medutövare!

(Presenterad vid erfarenhetsutbyteskonferensen online 2020 i Frankrike)

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185285.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.