Utövare från Europa önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa-utövare från flera Europeiska länder önskar grundaren av Falun Dafa, Mästare Li Hongzhi, ett Gott Kinesiskt Nyår.

Falun Dafa utövare från Frankrike önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Sverige önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Rumänien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Turkiet önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Polen önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Lettland önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Storbrittanien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Finland önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Tjeckien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Belgien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Italien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Österrike önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Holland önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Slovenien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Spanien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Serbien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Tyskland önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Cypern önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Ukraina önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Moldavien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Bulgarien önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Litauen önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Estland önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Portugal önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Falun Dafa utövare från Europeiska Tian Guo orkestern önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.