25 april 1999 – en dag för 22 år sedan att hedra och dra lärdom av

Den 25 april 1999 för 22 år sedan genomförde Falun Gong-utövare en stillsam protest utanför regeringshögkvarteret Zhongnanhai i Peking, mot den förföljelse som var under uppsegling och några månader senare slog till med full kraft mot qigongutövarna. De stod där i prydliga rader på trottoaren, de hade kommit från hela Kina.

Den 25 april 1999 genomförde uppskattningsvis 10 000 Falun Gong-utövare en stillsam protest mot den förföljelse som då hade inletts, och som slog till med full kraft den 20 juli samma år. Utövarna stod lugnt och stilla utanför regeringshögkvarteret Zhongnanhai och vädjade till makthavarna där inne. När protesten var över städade de platsen och gick hem i lugn och ro. Det anses vara den största demonstrationen i Kina efter demokratiprotesterna på Himmelska fridens torg 1989, och kan i backspegeln ses som en varningssignal för vad som komma skulle. En varning de flesta inte uppfattade, om en förföljelse som än idag inte har upphört. Det handlar om många tusen torterade och mördade (exakt hur många går inte att säga på grund av att kommunistregimen inte har något transparent rättssystem), och många miljoner som har berövats den mänskliga rättigheten att utöva sin tro, och att vårda sin kroppsliga och mentala hälsa.

Det är också viktigt att ta in hela bilden av kinesiska kommunistpartiets förtryck. Bland de värst drabbade är utövarna av den andliga metoden Falun Gong. De tror på sanning, godhet och tålamod, och har drabbats av kommunistpartiets lögner, hat och förtryck. De utsätts för det mest förfärande brott man kan tänka sig: statsunderstödd organstöld från levande människor, en verksamhet som förser Kinas transplantationssjukhus med organ. Detta har slagits fast av en tribunal ledd av Sir Geoffrey Nice, som tidigare åtalade krigsförbrytaren Slobodan Milosevic.

Falun Gong utövarna har varit förföljda sedan 1999 och sitter fängslade i tusental, och utgör precis som uigurerna en enorm stab av slavarbetare åt de kinesiska arbetslägrens fabriker (som ofta går under harmlösa namn som ingen skulle koppla till tvångsarbete). Dessa finns inte bara i Xinjiang utan är spridda över hela Kina.

Den prisbelönta dokumentären ”Letter from Masanjia” avslöjar hur Falun Gong-utövare utnyttjas som slavarbetare för tillverkning av Halloweenprodukter som säljs i amerikanska butiker. Googla och se den!

Jag hoppas att vi kan lystra till de signaler från Kinas regim som når oss idag. Förföljelsen måste få ett stopp!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.