Kommunistregimens förföljelse pågår fortfarande

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Publicerad på insändarsidan i Folkbladet (Västerbotten) och NSD (Norrbotten) den 21 juli 2021

Följare av Falun Gong under en protest i Hongkong.- ANAT GIVON

Den 20 juli har det gått 22 år sedan Kinas kommunistregim inledde förföljelsen av Falun Gong. Enligt en statlig uppskattning fanns det då 100 miljoner Falun Gong-utövare i Kina. Planen var att utplåna den andliga metoden på några månader. Så blev det lyckligtvis inte; Falun Gong utövas alltjämt runt om i Kina och i hela världen; utövarna strävar dagligen efter att leva enligt ledorden sanning, godhet och tålamod och att förbättra såväl fysisk som psykisk hälsa.

Utifrån vad man läser i svensk media kunde man tro att förföljelsen har upphört. Men förtrycket och dödandet pågår fortfarande i stor omfattning.

Kinas kommunistregim är hyperkänslig för allt som har med Falun Gong att göra och det räcker att en kines delar ut ett informationsblad om förföljelsen för att han eller hon ska fängslas. Tusentals utövare torteras, mördas och faller offer för organskörd. Oberoende undersökningar har visat att den statssanktionerade organskörden pågår i stor skala. Organ tas från levande människor och säljs bland annat till västerlänningar som behöver ett organ på kort tid. Vem organet kommer ifrån får man inte veta.

Även om många kineser anser att Falun Gong är bra och att förföljelsen är fel, ska man inte tro att kommunistpartiet kommer att upphöra med förtrycket.

Den demokratiska utveckling som många hoppades på när Kina började växa ekonomiskt har uteblivit. Kinas kommunistregim är och kommer alltid att förbli kommunistisk.

Därför finns det inget annat sätt att förändra Kina än att ta avstånd från Kinas kommunistparti, avbryta ekonomiska och andra samarbeten med den röda draken och visa att vi inte längre accepterar övergrepp mot oskyldiga människor.

Källa:

https://www.folkbladet.nu/2021-07-20/kommunistregimens-forfoljelse-pagar-fortfarande

https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/rk0mqnxl

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.