Stockholm, Sverige: Aktivitet för att öka medvetenheten om förföljelsen vinner offentligt stöd

(Minghui.org) Utövare höll sanningsklargörande aktiviteter på Mynttorget i centrala Stockholm varje fredag och lördag eftermiddag i augusti 2022. Aktiviteten drog till sig uppmärksamhet från turister från hela världen. Efter att ha lärt sig om Falun Dafa och förföljelsen tackade många människor utövarna för deras outtröttliga ansträngningar och hängivenhet för att sprida sanningen. De skrev också under petitionen som kräver att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse ska upphöra.

Augusti är höjdpunkten av turistsäsongen i Stockholm, och Mynttorget är alltid välbesökt. Många människor lockades av den lugna träningsmusiken. En oändlig ström av människor stannade för att titta på utövarna. En del sade att detta var första gången de hörde talas om Falun Dafa, och många människor småpratade med utövarna. En del hade tidigare hört från olika kanaler om KKP:s förföljelse av utövandet, och gick direkt för att skriva under petitionen som motsatte sig förföljelsen.

 
Utövare demonstrerar Falun Dafa-övningarna

 
 
Förbipasserande pratar med utövare för att få veta mer om Falun Dafa.

 
En förbipasserande lär sig övningarna på plats

 
 
Människor skriver under petitionen för att stoppa förföljelsen.

 
 
Människor läser informationstavlor och flygblad för att lära sig mer om Falun Dafa

Reporter intervjuar utövare

En veckosluts eftermiddag i början av augusti, när evenemanget precis hade börjat, kom en svensk man fram, presenterade sig och sade att han var journalist från Malmö. Han sade att han ville göra ett program för att introducera Falun Dafa. Han bad utövarna att förklara vad Falun Dafa är, inför kameran, och varför KKP förföljer den. Därefter tog han videofilmer av utövare som utförde övningarna, förbipasserande som läste informationstavlorna och skrev under petitionen, och hans fru pratade med utövare för att lära sig mer om den andliga metoden.

Han sade till utövarna: "De flesta svenskar är emot KKP:s diktatur och står på er sida. Inför KKP:s brutalitet beundras er uthållighet och era fredliga och rationella protester. Ni är riktiga hjältar och krigare." Han berömde dem och gav dem en tumme upp.

Sanning, medkänsla och tålamod är vad jag söker.

Henry från USA blev chockad när han såg tavlan med information om KKP:s organskörd från utövare medan de lever. Han pratade med utövare och efter att ha fått veta detaljerna frågade han ivrigt: "Hur kan jag hjälpa er? Jag är mycket ledsen över att höra om detta."

Efter att ha undertecknat petitionen berättade han för utövarna att han var kristen och länge hade vetat att KKP var ondskefullt och förföljde kristna i underjordiska kyrkor. Han ville också åka till Kina en dag för att hjälpa kristna som förföljs. "Idag fick jag veta att KKP förföljer Falun Dafa-utövare. Ni snälla människor är så grymt förföljda. Jag kan verkligen inte acceptera det."

Efter att ha lyssnat på fakta sade han att han kände till KKP:s natur och att han trodde att rättvisan skulle segra.

Han sade också att han blev rörd av att träffa Falun Dafa-utövare i Sverige som stod upp för rättvisa. "Jag håller med om Sanning-Medkänsla-Tålamod, och det är precis vad jag söker. Jag gillar särskilt traditionell kinesisk kultur och jag har också lärt mig kinesiska i Taiwan. Jag kommer definitivt att ägna tid åt att lära mig mer om Falun Dafa." Han uttryckte sin beundran för utövare för deras outtröttliga ansträngningar, hängivenhet och mod att protestera mot förföljelsen.

Tyskt par lär sig om Falun Dafa

Ett medelålders par från Tyskland lyssnade på en utövare som förklarade sanningen. Kvinnans engelska var begränsad. Hon tittade noga på informationstavlorna och blev upprörd när hon förstod att KKP torterade utövare i Kina och till och med skördade deras organ.

Hon ville gärna veta varför. Hon hoppades att hennes man skulle kunna översätta för henne på tyska. En utövare som kunde tala tyska kom och översatte åt henne. Hon blev glad när hon hörde utövaren tala tyska.

Efter att utövaren hade berättat för henne vad Falun Dafa är och varför KKP förföljer Falun Dafa skrev hon omedelbart under petitionen. När hon såg att utövaren höll i ett flygblad på tyska tog hon genast emot det och tackade henne. "Ah! Det är på tyska!" Hon sade att hon var mycket intresserad av Falun Dafa och att hon skulle läsa den noggrant för att lära sig mer om den. Innan hon gick pressade damen ihop sina händer för att uttrycka sin tacksamhet till utövarna.

Jag måste skriva under petitionen

"Är all propaganda och rapporter på TV och i tidningar falska?" frågade en ung asiatisk man den 27 augusti. Han hade många tvivel och förvirring och ville prata med utövare.

Det visade sig att han var född i Malaysia och att han hörde talas om Falun Dafa när han var student i Singapore, men att allt var lögner från KKP:s medier. Han fick senare höra en del fakta, men hade fortfarande många frågor. Utövaren berättade detaljerna för honom - från det fredliga uppropet den 25 april 1999 till den av KKP iscensatta självbränningsincidenten på Tiananmen. Utövaren berättade också att han och hans vänner förföljdes av KKP för att de inte gav upp sin tro.

Efter att ha fått veta om förföljelsen sade han att han förstod, men han tyckte att det var meningslöst att skriva under petitionen. Han skrev inte under, men gick inte därifrån utan pratade med en annan utövare. Utövaren pratade med honom utifrån sina egna erfarenheter.

"Det är frivilligt att skriva under, och detta är en möjlighet för alla att välja rättvisa och samvete", sade utövaren. "Utövare höjer medvetenheten för att berätta för dem som inte känner till förföljelsen och dem som vilseleds av KKP:s lögner som du, liksom alla goda människor i världen, att de ska känna igen KKP:s natur och inte låta sig vilseledas av dess lögner.

"KKP har gjort sitt bästa för att blockera nyheter och dölja förföljelsen under lång tid, i ett försök att lura världen med lögner. Tänk efter, KKP spred lögner för att förtala Falun Dafa, det torterar utövare och skördar till och med deras organ. Om alla håller tyst och inte träder fram för att avslöja dessa avskyvärda brott, hur hemsk kommer världen då inte att vara? Det är att hjälpa tyrannerna."

Den unge mannen nickade instämmande. Därefter gick han till bordet, tog upp pennan och skrev under petitionen. "I dag förstår jag helt och hållet. Jag måste skriva under petitionen", sade han med ett leende.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203082.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.