Stockholm, Sverige: Falun Dafa-utövare tillbringar en meningsfull helg på en hälsoexpo

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Norra Europas största hälsoexpo - Allt för Hälsan - hölls på Stockholms internationella mässcenter den 11-13 november 2022. Anna och Janett, Falun Dafa-utövare från Göteborg åkte till mässan i helgen. De och andra utövare introducerade mind body-metoden och delade med sig av fördelarna med besökare från olika bakgrunder.

 
 
 
Undervisning i Falun Dafa-övningar

På mässan fanns det utställare som marknadsförde grön, miljövänlig och hälsosam mat samt produkter och sätt att förbättra människors fysiska och mentala välbefinnande.

Falun Dafa-utövare demonstrerade övningarna i informationsmontern. Människor drogs till den lugna atmosfären och var intresserade av att få veta mer om Dafa-kultivering. Flera personer lärde sig övningarna i montern.

Falun Dafa lär en att reflektera över sina brister

 
Utövare delade med människor på mässan de fördelar som de upplevde av att kultivera Falun Dafa.

Anna har praktiserat Falun Dafa sedan april 1995. På mässan talade hon med deltagarna om de hälsoförbättringar hon upplevde.

"Falun Dafa är en utövning av sinne och kropp", sade hon. "Övningarna är bara en del av kultiveringssystemet. Lärorna vägleder en att följa principerna Sanningenlighet-Medkänsla-Tålamod i det dagliga livet. Utövare strävar efter att se på sina brister när det uppstår en konflikt. Nuförtiden är människor vana vid att skylla på andra när det finns ett problem, vilket ger problem i deras sinnen. Alla kan försöka tillämpa principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod i praktiken när de hanterar relationer med andra. Så småningom kommer man att finna inre frid och ens omgivning kommer att förändras."

"Utmärkt! Jag är intresserad!" säger Maria som är utställare och säljer hälso- och skönhetsprodukter. Hon var upprymd och gjorde tummen upp efter att ha hört Annas introduktion till Falun Dafa. "Jag håller med om Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod. Alla borde praktisera Falun Dafa." Hon anmälde sig till de gratis lektioner som ges online.

En svensk kvinna i medelåldern köpte Falun Dafas huvudbok Zhuan Falun på mässan. Hon sade: "Jag tänkte köpa den här boken. Jag förväntade mig inte att hitta den på mässan. Tack!" Hon hade deltagit i flera online-klasser och tyckte att praktiken var fantastisk.

Fantastiska hälsofördelar

Janett har praktiserat Falun Dafa i över två år. Hon var cancerpatient. Hon fick ett nytt liv och återhämtade sig från sin allvarliga sjukdom när hon började praktisera Falun Dafa. Hon berättade för deltagarna att Falun Dafa praktiseras i många länder världen över. Hon sade att det finns otaliga exempel på människor som förbättrat sin hälsa efter att ha tagit steget in i Falun Dafa-utövandet.

Någon kände igen Janett och ropade hennes namn. Det visade sig vara Janetts goda vän. Vännen blev förvånad över att få veta att det var gratis att lära sig Falun Dafa. Janett berättade för sin vän om de personliga hälsofördelar hon fick tack vare praktiken.

Hon känner sig lyckligt lottad över att ha hittat Falun Dafa och är tacksam mot grundaren, mästare Li Hongzhi, för att han lärde människor kultiveringsvägen för att återvända till sitt ursprung.

Janett talade också till deltagare från andra länder, bland annat England, Spanien, Belgien och andra europeiska länder. Hon berättade för dem om den pågående förföljelsen i Kina. Människor är upprörda över att höra om det brutala förtrycket och blev intresserade av att lära sig Falun Gong (även kallad Falun Dafa). De är glada att få veta att det finns lokala övningsställen dit de kan gå för att göra övningarna. De tog med sig flygblad hem och sa att de skulle söka på nätet för att få mer information.

Att dela med sig av fördelarna med övningen till andra

 
Anna och Janett är glada över att få möjlighet att presentera Falun Dafa för människor på hälsoutställningen.

Både Anna och Janett har fått mycket ut av att utöva Falun Dafa. Det är deras önskan att dela med sig av fördelarna med utövningen till fler människor. Även om det är ganska tröttsamt att prata med människor i timmar var de glada över att ha kommit till utställningen: "Vi tillbringade en meningsfull helg med alla på utställningen."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/21/204847.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.