Stockholm, Sverige: Allmänhetens stöd för utövarnas arbete för att få slut på förföljelsen i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Sedan början av vintersäsongen 2022 har svenska Falun Dafa-utövare varje fredagseftermiddag presenterat Falun Dafa (även kallad Falun Gong) för allmänheten på Mynttorget intill Riksdagshuset i Stockholm. De har avslöjat det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina och samlat in namnunderskrifter på en petition som kräver ett slut på KKP:s hänsynslöshet. Allmänheten har stöttat utövarnas ansträngningar för att få slut på förföljelsen.

 
 
Introduktion av Falun Gong och ökad medvetenhet om KKP:s förföljelse av utövandet av Falun Gong i Kina.


 
 
 
Människor skriver under petitionen som kräver att förföljelsen ska upphöra.

 
Barn lär sig Falun Dafa-meditationsövningen.

"Du är rättfärdig och kommer säkert att lyckas"

Den 3 december läste en ung man noggrant all information på anslagstavlorna. Han uttryckte sitt intresse för övningarna och sade att han verkade ha ett förutbestämt förhållande till Falun Dafa. "Jag är född 1996", sade han, "och bor i en liten stad nära Göteborg. Jag kommer ofta till Stockholm. Varje gång jag passerar den här gamla staden kunde jag nästan alltid se dig här. Ibland när jag inte såg dig kände jag mig lite ångerfull." Han sade med ett leende: "Jag är verkligen glad att äntligen få träffa dig igen i dag."

 
Ung man (till höger) från Göteborg lär sig om Falun Gong.

Utövaren berättade för honom om utövandet av Falun Dafa och att Dafa-böcker kunde laddas ner gratis från Internet. Han berättade också att Falun Dafa-utövare använder sin fritid och sina helger för att introducera Falun Dafa för människor. De ökar också medvetenheten om KKP:s grymma förföljelse och dess statligt sanktionerade organskörd från levande utövare. Syftet är att låta fler människor inse KKP:s onda natur, så att de inte låter sig luras av dess lögner.

När den unge mannen fick reda på att människor kunde lära sig Falun Dafa-övningarna gratis på nätet tog han snabbt en bild av informationen om kursen med sin mobiltelefon. Han uttryckte också sin indignation över KKP:s förföljelse av Falun Gong och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. "Berätta för era vänner att ni måste hålla ut. Ni är rättfärdiga och kommer att lyckas. Jag kommer alltid att stå vid er sida och stödja era ansträngningar för att få slut på förföljelsen".

"Detta är inte tillåtet"

"Jag heter Kerstin", sade en lokal invånare. "När jag träffade er bredvid konserthuset i lördags skrev jag under en petition. Jag sympatiserar med och stöder er. Organskörden från levande utövare är chockerande och svårt att tro. KKP:s [organskörd av levande utövare] dödar människor, vilket inte är tillåtet av Gud. Ni gör det rätta."

 
Kerstin (till vänster) introduceras till Falun Dafa-kultivering.

Hon sade att hon blev rörd av att veta att Falun Dafa-utövare erbjöd gratis undervisning. "Jag är intresserad av att lära mig qigong, men jag har aldrig hört talas om någon som inte kostar pengar. Jag måste prova en sådan vacker övning."

Sedan frågade hon om platsen för gruppträning nära stadens centrum. "Jag måste åka till övningsplatsen för att lära mig övningarna ansikte mot ansikte. Det är viktigt att ha ett energifält", sade hon.

"Falun Gong-utövare gör fantastiska saker. Naturligtvis måste vi stödja dem!"

En fredagseftermiddag när Alexander, en ung man från Kazakstan, gick förbi platsen tvekade han inte att skriva under petitionen. När en utövare frågade honom om han visste att KKP förföljde Falun Gong-utövare svarade han på flytande kinesiska: "Jag lärde mig om Falun Gong och dess förföljelse när jag var i USA. KKP:s förföljelse av Falun Gong är alltför grym. Jag stöder er mycket."

"KKP är den mest ondskefulla och barbariska diktaturen i världen", tillade Alexander och han tog emot ett exemplar av ”Nio kommentarer på kommunist partiet” intresserad av att lära sig mer om KKP:s historia.

Alexander sade att han beundrade Falun Gong-utövarnas uthållighet, som har gjort folk medvetna om förföljelsen i mer än 20 år. "Ni avslöjar ihärdigt KKP:s brott här", sade han, "så att fler människor blir som jag och slutar lita på KKP. Den gör allt, inklusive organskörd. Jag kan berätta, det är alldeles för ondskefullt. Det ni har gjort är fantastiskt. Självklart vill jag stödja er."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205147.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.