Brittiska parlamentsledamöter fördömer den kinesiska regimens grymheter i samband med Världsdagen för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 10 december 2022 är Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Lord Alton och Lord Hunt, medlemmar av det brittiska överhuset, fördömde nyligen det kinesiska kommunistpartiets (KKP) brott med organskörd från levande Falun Gong-utövare.

 
Lord Alton MP (Lord Alton) släppte en video där han fördömde KKP:s brott med organskörd från levande Falun Gong-utövare.

Med hänvisning till allvarliga anklagelser från en oberoende kinesisk domstol som leds av den framstående brittiska advokaten Sir Geoffrey Nice KC, sade Lord Alton i videon att det var Jiang Zemin, det kinesiska kommunistpartiets förre ledare, som beordrade utrotningen av Falun Gong, och med hans ord "vad som än krävs". Jiang inrättade kontoret 610 för att genomföra dessa order.

Den oberoende kinesiska tribunalen drog, efter att ha sett bevisen, slutsatsen att "tvångsskörd av organ har begåtts i åratal i hela Kina i betydande omfattning och att Falun Gong-utövare har varit en - och förmodligen den viktigaste - källan till organförsörjning".

 
David Alton, the Lord Alton av Liverpool.

Lord Alton förklarade att det var troligt att KKP begick samma brott mot uiguriska muslimer, tibetanska buddhister och kristna. Detta är allvarliga anklagelser, och det är därför som lagstiftare i det brittiska parlamentet, både i underhuset och överhuset, samarbetar över den politiska skiljelinjen för att driva igenom en lagstiftning som kommer att straffa hårt alla som samarbetar med dem som begår dessa avskyvärda brott.

Lord Alton förklarade varför han är oroad över KKP:s brott mot mänskligheten och sade att det beror på att vi starkt stöder artikel 18 i den Universella förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det hävdas att alla har rätt att tro, inte tro eller ändra sin tro. Denna artikel kränks dock varje dag runt om i världen, särskilt i Kina. Det är ännu mer ironiskt att Kina är medlem i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, som inrättats för att upprätthålla artikel 18.

Det brittiska överhuset drev nyligen igenom ett antal lagändringar för att skydda Storbritanniens offentliga leveranskedjor från hot från människorättsförbrytare. Den 30 november, under den tredje behandlingen av Lagförlaget om upphandling, röstade överhuset med 191 röster mot 169 för att anta en ändring som riktar sig mot tvångsskörd av organ. Förslaget kommer att läggas fram för omröstning i underhuset inom en snar framtid.

Om ändringen blir lag kommer ministrarna att få befogenhet att vidta åtgärder och rättsligt utesluta en leverantör om leverantören eller närstående personer visar sig vara inblandade i tvångsskörd organ och oetisk verksamhet med anknytning till mänsklig vävnad.

Tack vare Lord Hunt of Kings Heaths ledarskap kunde lagförslaget antas i överhuset. I sitt tal sade Lord Hunt att världen blev alltmer medveten om att KKP skördar organ från levande samvetsfångar. Den oberoende kinesiska tribunalen konstaterade nyligen att det fruktansvärda brottet med tvångsskörd av organ från levande offer har lett till utbredda mord. Människor som får organtransplantationer kan förlänga sina liv, men på bekostnad av ett annat oskyldigt liv.

 
Lord Hunt av Kings Heath

Lord Hunt påpekade för den stora kommittén de massiva bevisen för KKP:s påtvingade organskörd, inklusive detaljerade statistiska analyser av transplantationer och donationer, ett stort antal dokumenterade hemliga telefonsamtal, inklusive samtal med högt uppsatta KKP-tjänstemän som erkände påtvingat organskörd, KKP:s juridiska och politiska uttalanden, annonser för universitet och militär personal och antagning, mycket korta väntetider för organ och en mängd personliga vittnesmål. Det tog den oberoende kinesiska tribunalen tolv månader att utvärdera alla tillgängliga bevis.

Dessutom intervjuade en panel av internationella framstående personer i den oberoende kinesiska tribunalen mer än femtio vittnen, experter och utredare och uppmanade formellt KKP:s företrädare att svara, sade han.

Han påpekade att lagförslaget gav en möjlighet att förhindra att Storbritannien blir inblandat i sådana brott och sände en viktig signal till andra länder.

I slutet av april i år främjade lord Hunt, lord Alton och andra ledamöter av det brittiska parlamentet också att en ny brittisk lag, lagen om hälso- och sjukvård,, skulle träda i kraft. Lagen förbjuder brittiska medborgare och brittiska medborgare att resa till Kina och andra länder för att köpa organ för transplantationer. Den nya lagen gör det också till ett brott för britter som kan vara inblandade i organhandel.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205145.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.