Moskva, Ryssland: Utställningen "The Art of Zhen Shan Ren" ger hopp till människor i en värld i kaos

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den internationella utställningen Art of Zhen Shan Ren (Sanningsenlighet, medkänsla, tålamod) hölls på Mosaics köpcentrum i Moskva den 24 och 25 december 2022. Mängder av människor fyllde köpcentret under helgen, och många stannade till för att se konstverken. Vissa sade att de berördes av de djupa andliga värden som förmedlades i verken och att de fick anledning att tänka på hur man ska bete sig i dagens kaotiska värld.  

 
 
 
 
Utställningen The Art of Zhen Shan Ren på Mosaics köpcentrum i Moskva den 24 och 25 december

Den två dagar långa utställningen drog till sig en oändlig ström av besökare. Valentina, en dragspelslärare, såg målningarna tillsammans med sin son.

"Jag älskar det", sa hon. "Det är mycket olika teman som berörs i utställningen. Vi befinner oss i en negativ värld just nu. Den håller på att glida ur led. Som de säger: "Hur vi kan vara snälla, hur vi kan hjälpa andra, hur vi kan vara snällare mot varandra". Alla dessa goda principer kan vi också föra in i vår konst."

 
Valentina och hennes son på utställningen

Valentina sade också: "Dessa målningar lär oss att renare själar är mindre benägna att bete sig illa. De hjälper oss att förstå vad som kommer att hända när vi är borta. Vi bör uppträda hederligt så att något gott och andligt fortfarande existerar efter att vår fysiska existens är över."

 
Larissa sa att hon blev rörd av konsten.

"Jag är mycket rörd", sa Larissa. "Dessa målningar återspeglar de djupa konnotationerna i människors själar. Verken beskriver både ljus och smärta. Ändå är det allmänna intrycket jag får att de goda människorna kommer att vinna."

Anna är musiker. Efter att ha sett utställningen sade hon: "Jag är mycket berörd av utställningen. Den får mig att tänka på den moderna världen och människans ställning i världen. Naturligtvis är jag imponerad av kinesiska konstnärer. I dag planerar jag att hitta och läsa om dem och deras verk på Internet."

Maria sade att hon berördes av målningarna om förföljelsen, som fick människor att tänka på sina handlingar och deras konsekvenser. Hon sade att tron skulle rädda världen.

Catherine och hennes make Aron besökte utställningen. Catherine är sångerska och modell. "Jag är rörd av den här utställningen", sade hon. "Den här utställningen väcker en mängd olika känslor hos mig: från djupt reflekterande till sorg och beundran. Det är mycket viktigt att inte bara se dessa vackra, professionella målningar utan också känna något - sorg och ett leende då och då. Målningarna bygger på mycket djupa universella värden."

Aron sade: "Jag gillar de känslomässiga komponenterna i målningarna. Teman som reinkarnation, vänlighet och hur människor bör bete sig är mycket viktiga för mig. Den här utställningen har öppnat upp saker i mig som jag inte hade tänkt på tidigare. Människor måste hålla vänlighet och förståelse för världen som goda saker i sina hjärtan, att värna om varandra var man än befinner sig."

 
Ressa sade att utställningen uppmuntrade människor att söka godhet.

Ressa, som är forskare och studerar kosmisk strålning, sade: "Jag gillar de här målningarna. De är vackra och beundransvärda. De är också fulla av särskild andlig betydelse och uppmuntrar oss att hitta godhet i oss själva. Människor måste vara ärliga mot sig själva, hitta det ljuset i sig själva och föra det ljuset vidare till andra. Tack för er utställning!"

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/3/206009.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.