München, Tyskland: Invånare berömmer Falun Dafa: "Dessa principer bör användas överallt"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Under tre på varandra följande lördagar runt det kinesiska nyåret satte Falun Dafa-utövare upp en monter och banderoller på Sendlingergata för att marknadsföra utövningen och avslöja den pågående förföljelsen i Kina. De berättade för förbipasserande om hur den kinesiska regimen under två decennier brutalt förföljde Falun Dafa, systematiskt skördade utövarnas organ medan de levde och fängslade dem för att de vägrade att avsäga sig sin tro. Många människor skrev under petitionen och krävde att KKP (Kinas kommunistparti) skulle upphöra med förföljelsen och den grymma organskörden. En student sade att Sanning, medkänsla och tålamod, Falun Dafas principer, borde praktiseras överallt.

 
Trots det snöiga vädret demonstrerade utövare övningarna på Sendlingergata i München den 21 januari 2023.

 
Utövare demonstrerade övningarna också på Sendlingergata den 28 januari och den 4 februari 2023. De berättade för människor om Falun Dafa och hur den förföljs i Kina.

Utövare demonstrerade Falun Dafa-övningarna nära sin monter den 21 januari, 28 januari och 4 februari 2023. Den lugnande musiken och deras fredliga rörelser drog till sig många människors uppmärksamhet, som stannade upp för att prata. Många skrev under petitionen och krävde att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) skulle upphöra med den 23 år långa förföljelsen av Falun Dafa i Kina.

 
Människor skriver under petitionen för att avsluta KKP:s 23-åriga förföljelse av Falun Dafa.

Förbipasserande skriver under en petition för att få slut på förföljelsen

Susanne Müller, som är datorspecialist, sade: "Rörelserna drog till sig min uppmärksamhet eftersom de verkade fredliga. Utövarna verkade vara omgivna av en underbar och djupgående atmosfär." Om den pågående förföljelsen i Kina sade hon att det var sorgligt att KKP förbjöd människor att utöva Sanning, medkänsla och tålamod. "Det gör mig mållös, eftersom principerna representerar vad som krävs för att vara människa." Hon skrev under petitionen för att stödja utövarnas ansträngningar för att få slut på förföljelsen.

 
Doktor Edgar Widmann undertecknade petitionen som krävde att KKP skulle upphöra med den grymma organskörden.

Doktor Edgar Widmann såg banderollerna som avslöjade KKP:s systematiska organskörd från levande utövare. Han gick till montern och bad att få skriva under petitionen: "Jag läste om det och vet inte vad jag kan göra för att stoppa det förutom att skriva under petitionen. Kanske kan min underskrift hjälpa till. Organskörd bör absolut inte existera!

”Jag tycker att det är utmärkt att utövare avslöjar dessa brott. Levande organskörd går för långt.”

När han fick veta att KKP har förföljt utövarna i Kina under de senaste 23 åren sade han: "Ur mänsklighetens perspektiv borde detta inte ha hänt. Tydligen fruktar KKP utövandet och känner att det måste undertrycka det."

Organskörd är omänskligt

 
Fru Kühn sade att Falun Dafas principer är "verkligen underbara".

Fru Kühn och hennes barnbarn gick förbi utövarnas monter och hon stannade för att prata med dem. Efter att ha lärt sig om grymheterna i samband med organskörd sa hon: "Jag motsätter mig ett sådant omänskligt beteende".

Hon sade att Falun Dafas principer är "verkligen underbara".

Principerna bör praktiseras överallt

En grupp mellanstadieelever skrev under petitionen efter att ha talat med utövare. Sebastian sade att han tyckte om att titta på när utövarna gjorde övningarna eftersom det gav honom en fridfull känsla. Han hade svårt att tro att KKP förbjöd människor att praktisera Sanningsenlighet, medkänsla och tålamod. "Sådana stora principer borde praktiseras överallt", sade han.

Han och hans vänner tog emot flygblad och lotusblommor av papper från utövarna och gick därifrån med ett leende på läpparna.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/9/207256.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.