Italien: Utövare håller evenemang i sex städer för att fira Internationella Falun Dafa-dagen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 13 maj 2023 är den 31:a årsdagen av Falun Dafas offentliga introduktion och den 24:e Internationella Falun Dafa-dagen. Under veckan den 13 maj höll Falun Dafa-utövare från hela Italien olika aktiviteter i Milano, Rom, Padua, Florens, Turin och Cagliari på Sardinien för att fira Falun Dafa. De berättade för lokalbefolkningen om Falun Dafa.

Dessa aktiviteter inkluderar demonstrationer av Falun Dafa-övningar, att berätta för människor om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse och att dela ut flygblad. I vissa städer samlade utövarna också in namnunderskrifter från allmänheten för att stoppa KKP:s förföljelse av Falun Dafa. Petitionen initierades av den italienska Falun Dafa-föreningen, som uppmanade den italienska regeringen att fördöma KKP:s förföljelse som började 1999 och fortsätter än idag.

Aktiviteterna drog till sig många människors uppmärksamhet, och de lärde sig om Falun Dafa. En del ville lära sig övningarna, och många uttryckte omedelbart sin solidaritet med de utövare som förföljs i Kina. Nedan följer en ögonblicksbild av några av aktiviteterna.

Aktiviteter i Milano

 
Utövare i Milano firar Falun Dafa-dagen

 

Introducera Falun Dafa och berätta för människor om förföljelsen

En ung man läste noggrant informationen om KKP:s förföljelse av Falun Dafa och sade att han inte visste att utövare förföljdes och att deras organ skördades medan de var vid liv. Han tog gladeligen emot ett flygblad och sa att han skulle lära sig mer om det på nätet när han kom hem.

En familj närmade sig anslagstavlan och blev glatt överraskad över att det är gratis att lära sig Falun Dafa. När de hörde att utövarna följer principerna sanning, medkänsla och tålamod sa de: "Det här är precis vad vi behöver."

Firande i Rom

 
Utövare i Rom firar Falun Dafa-dagen

 
 
Demonstration av övningar och aktiviteter för att öka medvetenheten i Rom

En ung flicka drogs med av övningsmusiken. Hon sa att hon kände ett extraordinärt lugn som kom från musiken. En utövare förklarade att Falun Dafas principer är sanning, medkänsla och tålamod och att övningsmusiken kan hjälpa människor att behålla lugnet under övningen. Flickan tog emot en broschyr och sade att hon skulle komma för att prova övningen.

En utövare introducerade Falun Dafa för ett förbipasserande par. De blev djupt bestörta när de fick höra talas om förföljelsen av utövare i Kina. De höll båda med om principerna i Falun Dafa och fördömde KKP:s förföljelse.

Evenemang i Padua

 

Informationsstånd i Padua

Tillsammans med en lärare stannade några elever i Padua framför Falun Dafas informationstavla. Utövarna gjorde den andra övningen och eleverna imiterade deras rörelser.

 

Människor lär sig om Falun Dafa.

 
Undertecknar petitionen som kräver att KKP:s förföljelse upphör

Efter att ha hört talas om förföljelsen av Falun Dafa ville Erica och hennes man veta mer. Erica uttryckte inte bara sin oro, utan undertecknade också en petition som krävde ett slut på förföljelsen. Erica ville veta var närmaste övningsplats fanns så att hon kunde lära sig övningarna tillsammans med sin man, som också var intresserad av att öva. Paret instämde i Falun Dafas principer om sanningsenlighet, medkänsla och tålamod.

Ett par tog broschyrerna och läste dem, sedan kom de tillbaka igen. De sade att de var chockade över att höra att KKP skördar utövarnas organ medan de är vid liv. De kunde inte tro att sådana grymma beteenden förekommer i världen idag. De ville veta mer om det. De undertecknade också petitionen.

Ökad medvetenhet i Florens

 
Utövare i Veneto firar Internationella dagen för Falun Dafa.

 
Utövare från Toscana firar Internationella dagen för Falun Dafa i Florens.

Utövarnas aktiviteter i Florens var uppdelade i två delar: En del var gruppövningar i en park, och den andra delen var en fredlig demonstration framför det kinesiska konsulatet, där man krävde ett slut på KKP:s förföljelse.

 
Gruppövning i en park i Florens

 
Demonstration framför kinesiska konsulatet i Florens

Många turister var nyfikna på Falun Dafa. De läste flygblad, ställde frågor och några ville prova övningarna själva. Utövarna förklarade att Falun Dafa lärs ut gratis och att utövandet är till nytta för människor i alla åldrar.

En förbipasserande tidningsreporter stannade och läste banderollerna. Han frågade om förföljelsen av utövare i Kina och fick veta att förföljelsen hade pågått i mer än 20 år. Han frågade om han fick ta bilder och sade att han skulle undersöka saken närmare. De kineser som kom ut från konsulatet fick också broschyrer.

Evenemang i Turin

 
Utövare i Turin firar Internationella Falun Dafa-dagen.

 
Demonstration av Falun Dafa-övningar

Laura, som bor i Turin, pratade med en utövare. Hon sa att hon var mycket imponerad av principerna sanningsenlighet, medkänsla och tålamod. Hon tog emot en liten lotusblomma i papper och sade att det var en dyrbar gåva.

Hon sade att det i den här världen är viktigt att inte låta sig påverkas och att placera sig själv på rätt plats. Hon skrev in adressen till övningsplatsen på sin mobiltelefon och sa att hon definitivt skulle åka dit och lära sig övningarna.

En annan förbipasserande som frågade om Falun Dafa sade att hon lärt sig några qigongs tidigare och ville veta mer om Falun Dafa. När hon fick veta att denna fredliga praktik förföljdes i Kina blev hon chockad och frågade utövarna om de samlade in namnunderskrifter för att hjälpa dem i Kina. Hon undertecknade en petition som uppmanade till att stoppa förföljelsen.

Evenemang i Cagliari

 
Utövare från Sardinien håller aktiviteter i Cagliari för att fira Världsdagen för Falun Dafa.

På Sardinien sa en äldre man i sjuttioårsåldern att han visste något om Falun Dafa. Efter att ha läst banderollerna berättade han för utövarna att han hade studerat mycket qigong och kände till Falun Dafas webbplats, men han hade inte haft möjlighet att läsa huvudboken i Dafa - Zhuan Falun. Utövarna beskrev Falun Dafas kultiveringsprinciper och de fem uppsättningarna av övningar.

En annan man i 80-årsåldern sade att han alltid hade varit emot kommunismen. Efter att ha hört talas om Falun Dafas principer om sanning, medkänsla och tålamod bad han omedelbart om att få skriva under namninsamlingen för att stoppa KKP:s förföljelse.

Innan evenemanget avslutades gick en liten flicka, tillsammans med sin far, fram till läktaren och utövarna gav henne en liten lotusblomma. Den lilla flickan frågade sin far om hon kunde skriva under namninsamlingen. När hennes far fick höra om KKP:s förföljelse av Dafa-utövare bestämde han sig också för att skriva under för att visa sitt stöd.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/30/209642.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.