Storbritannien: Parlamentsledamöter fördömer förföljelsen av Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 20 juli 2023 är det 24 år sedan Falun Dafa-utövare fredligt protesterade mot det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse. Den 15 juli 2023 höll utövare i Storbritannien en parad i centrala London för att fortsätta avslöja KKP:s brott med skördandet av levande organ. Många brittiska parlamentsledamöter (MP) skickade stödbrev.  

 
Sju parlamentsledamöter skickade stödbrev till Falun Dafa-utövarna

Sju parlamentsledamöter skickade stödbrev till Falun Dafa-utövarnas ansträngningar för att få ett slut på förföljelsen. Översta raden, från vänster till höger: Ian Murray parlamensledamot, Patrick Grady parlamensledamot, Tommy Sheppard parlamensledamot. Nedre raden, från vänster till höger: Layla Moran parlamensledamot, Rupa Huq parlamensledamot, Anne McLaughlin SNP parlamensledamot, Paul Bristow parlamentsledamot.

Vi kommer inte att tolerera en sådan grov kränkning av de mänskliga rättigheterna

 
IIan Murray, parlamentsledamot

Ian Murray, parlamentsledamot, sade i sitt brev: "Jag är fortfarande djupt oroad över förföljelsen av människor på grund av deras religion eller tro i Kina, vare sig det gäller uiguriska muslimer i Xinjiang, kristna, buddhister eller Falun Gong-utövare. Friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller våldsamt motstånd är en mänsklig rättighet som alla bör kunna åtnjuta.

"Jag är medveten om de alarmerande anklagelser som har rapporterats under flera år om skörd av mänskliga organ i Kina. Jag förstår också att minoriteter och religiösa grupper, inklusive Falun Gong-utövare, potentiellt är en särskild måltavla."

Han fortsatte: "I slutet av 2014 meddelade de kinesiska myndigheterna att landet skulle upphöra med att skörda organ från avrättade fångar. Genomförandet av denna policy skulle vara ett viktigt steg. Jag vet dock att färska rapporter har sagt att denna praxis fortsätter, inklusive domen från Kina-tribunalen som initierades av den internationella koalitionen för att stoppa missbruket av transplantationer i Kina (ETAC).

"Kina-tribunalen drog slutsatsen att påtvingad organskörd har pågått i flera år i hela Kina i betydande omfattning, med Falun Gong-utövare och uigurer som de främsta offren."

Han skrev: "Jag anser att den brittiska regeringen måste ställa ytterligare frågor till de kinesiska myndigheterna i denna fråga och se till att den fortsätter att granska alla nya bevis som läggs fram. Jag anser också att den brittiska regeringen bör uppmana Världshälsoorganisationen att ge ett tydligt svar på den kinesiska tribunalens slutsatser och göra en ordentlig oberoende bedömning.

Han betonade: "Jag kommer att fortsätta att pressa den brittiska regeringen att sända ett tydligt budskap om att vi inte kommer att stå bredvid och att vi inte kommer att tolerera sådana grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna."

Jag står på Falun Dafa-utövarnas sida

 
Patrick Grady parlamentsledamot

Patrick Grady, parlamentsledamo, sade i sitt meddelande: "Var förvissad om min fortsatta solidaritet med Falun Gong och Falun Dafa utövare i Kina och runt om i världen, och med alla de som förföljs och förtrycks av det kinesiska kommunistpartiet. Kinas regering måste ställas till svars för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive brott mot rätten till religions- och trosfrihet. Världens regeringar, inklusive den brittiska regeringen, har en skyldighet att tala ut och vidta åtgärder där de kan."

 
Tommy Sheppard, parlamentsledamot

Tommy Sheppard, parlamentsledamot, angav i sitt brev: "Varje situation som leder till aktiv diskriminering av minoriteter från någon regering måste fördömas, och den kinesiska regeringen kan sägas vara ansvarig för inte bara fruktansvärd diskriminering utan även kulturellt folkmord på många av minoriteterna inom sina egna gränser."

Han fortsatte: "Det finns en oroande trend i Kinas inrikes- och utrikespolitik när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna mer allmänt, inklusive historiskt i Tibet och mot dem som utövar Falun Gong. Utövare av Falun Gong har utsatts för beklaglig förföljelse av den kinesiska regeringen, som sedan 1990-talet har försökt utrota dem som följer den andliga disciplinen.

"Alla människor har rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet, och Kina måste respektera detta. Ni kan vara säkra på att jag kommer att fortsätta att arbeta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna överallt och att varje regering som sanktionerar eller tillåter kränkningar av sina medborgare (eller andra) måste ställas till svars och bemötas av det internationella samfundet."

 
Layla Moran, parlamensledamot

Layla Moran, parlamentsledamot, skrev i sitt meddelande: "Ni kan vara säkra på att denna fråga är mycket viktig för mig. Den konservativa regeringen behöver verkligen en genomtänkt strategi för förbindelserna mellan Storbritannien och Kina, som upprätthåller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

"Mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är själva kärnan i Liberaldemokraterna. Detta är våra kärnvärden. Liberaldemokraterna kommer att fortsätta att uppmana regeringen att använda Storbritanniens inflytande och utrikespolitik för att främja och skydda dessa värderingar."

 
Rupa Huq, parlamentsledamot

Rupa Huq, parlamentsledamot, angav i sitt meddelande: "Jag är glad att Hälso- och omsorgslagen, som antogs förra året innehöll åtgärder för att säkerställa att restriktioner och brott som rör kommersiell handel med organ för transplantation nu gäller för åtgärder utanför Storbritannien.

"Jag kommer att fortsätta att pressa den brittiska regeringen att sända ett tydligt budskap om att vi inte kommer att stå vid sidan av och att vi inte kommer att tolerera sådana grova kränkningar av mänskliga rättigheter."

 
Anne McLaughlin, SNP parlamensledamot

Anne McLaughlin, SNP parlamentsledamot, angav i sitt meddelande: "Jag erkänner absolut den grundläggande betydelsen av religionsfrihet, trosfrihet och yttrandefrihet för att främja mänskliga rättigheter som en norm i samhällen runt om i världen. Det får inte finnas någon avmattning i de internationella insatserna för att skydda religionsfriheten och förhindra förföljelse av religiösa minoriteter överallt."

 
Paul Bristow, parlamentsledamot,

Paul Bristow, parlamentsledamot, sade i sitt meddelande: "Friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller våldsamt motstånd är en mänsklig rättighet som alla människor bör åtnjuta.

"Storbritannien är fortfarande djupt oroat över den pågående förföljelsen av Falun Gong-utövare och andra grupper i Kina. Vittnesmålen om deras erfarenheter är oerhört upprörande och deras behandling är ett av många skäl till att Kina är ett av 31 prioriterade länder för Storbritannien när det gäller mänskliga rättigheter."

Han fortsatte: "Som sig bör tar den brittiska regeringen regelbundet upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive behandlingen av religiösa och etniska minoriteter, direkt med de kinesiska myndigheterna och i multilaterala forum, inklusive OSSE, Europarådet, International religionsfrihet eller trosallians. Detta gjordes i ett uttalande vid FN:s råd för mänskliga rättigheter och i den dåvarande utrikesministerns personliga tal till FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2022."

Han skrev: "Ministrar vid utrikes-, samväldes- och utvecklingskontoret övervägde noggrant rapporten från "China Tribunal" som initierats av Internationell koalition för att stoppa transplantationsmissbruk i Kina (ETAC). Storbritanniens ståndpunkt är fortfarande att en systematisk, statligt sponsrad organskörd skulle utgöra en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna om den var sann. Tjänstemän deltog i offentliga utfrågningar som anordnades av ETAC, liksom i dess sista sammanträde där de preliminära resultaten tillkännagavs. Jag har fått veta att rapporten är en av ett antal informationskällor som Förenade kungariket tar hänsyn till när man överväger denna fråga.

Han avslutade: "Ni kan vara säkra på att jag kommer att ta upp era farhågor med utrikesministern."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210394.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.