Rumänien: Besökare lär sig om Falun Dafa på hälsomässa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Utövare deltog i EXPONATURA: Lev hällsosamt, en hälso- och friskvårdsmässa som hölls på City Park Mall i staden Constanța från den 20 till 22 oktober 2023. Under evenemanget introducerade de Falun Dafa och principerna sanningsenlighet, medkänsla och tålamod.

Utövare delade ut flygblad och information för att hjälpa intresserade deltagare att börja lära sig utövandet. De berättade också om hur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har förföljt Falun Dafa sedan den 20 juli 1999, och om de brutala metoder som används mot deras medutövare i Kina - inklusive påtvingad organskörd. Deltagarna undertecknade en petition riktad till Rumäniens president, där han uppmanades att fördöma den påtvingade organskörden från utövare i Kina.

Människor i alla åldrar sade att de kände igen sig i Falun Dafas tre principer, och de uttryckte sin solidaritet med utövarna i Kina.

Entreprenör: Jag ser medkänsla i dina ögon

Mihaela, en 41-årig entreprenör och försäljare på mässan, sade att hon redan var bekant med Falun Dafa. Hon stannade till för att uttrycka sin uppskattning för utövarnas ansträngningar.

Hon sa till en utövare: "Du är en bra person, jag ser sådan medkänsla i dina ögon!"

Hon sade att hon hade sett utövare göra övningarna i Timișoara tidigare, och att deras rörelser var mycket graciösa. "De såg så vackra ut tillsammans, klädda i gult, när de gjorde rörelserna. Jag sade att jag en dag skulle komma och lära mig dem." Hon uttryckte också intresse för att gå med i den lokala övningsgruppen.

null

Mihaela uttryckte sin uppskattning till utövarna.

En mor och hennes döttrar lär sig övningarna.

Ramona, 37, tillsammans med sina döttrar - 13-åriga Evelyn och 11-åriga Ana - besökte Falun Dafa-montern. De var mycket intresserade av den information som de fick om Falun Dafa och KKP:s förföljelse.

Evelyn tror att Falun Dafas värderingar är till nytta för människor runt om i världen. "Dessa värderingar - sanningsenlighet, medkänsla och tålamod - är mycket viktiga i allas liv eftersom vi med deras hjälp kan leva ett fredligare liv. Falun Dafa-utövare är lugna och lever livet fullt ut."

Hon hoppas också att utövarna i Kina kommer att fortsätta att stå upp för sin tro trots motgångar. "Lita på att ni kommer att övervinna alla svårigheter med hjälp av dessa värderingar!" sade hon.

Ramona och hennes döttrar var intresserade av att praktisera Falun Dafa-övningarna. Nästa dag gick de till Falun Dafas övningsplats i Tăbăcărieiparken i Constanța för att lära sig dem.

nullRamona, Evelyn och Ana (de tre till höger) kom till övningsplatsen i Constanța och lärde sig övningarna.

Elev: Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod gör världen bättre

Alexandra, en elev i Constanța, lyssnade uppmärksamt på en utövares förklaring av Falun Dafas moraliska läror. Hon sade att hon beundrade Falun Dafas principer, "Det är bra för människor att respektera principerna Sanning-Medkänsla-Tålamod, eftersom de kommer att kunna skapa en bättre värld", sa hon.

När hon fick höra om den svåra situationen för utövare i Kina uttryckte hon sin sympati för dem eftersom hon från Rumäniens historia visste hur brutal kommunismen är. "I kommunismen blir människor lurade av sina ledare", sa hon.

nullAlexandra sade att människor som följer principerna om sanning, medkänsla och tålamod kommer att kunna skapa en bättre värld.

"Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod behövs av alla"

När hon hörde talas om Falun Dafas principer betonade en kvinna som deltog i evenemanget med sina två döttrar att dessa principer är mycket bra och nödvändiga, och att hon försöker överföra moraliska värderingar till sina barn.

Två unga kvinnor lyssnade uppmärksamt när utövarna förklarade vad Falun Dafa var och fick höra om KKP:s förföljelse. De visade sin solidaritet med utövarna i Kina som försvarar Sanning-Medkänsla-Tålamod till priset av sin frihet och till och med sina liv.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212729.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.