China Fahui | Mina kollegor erkänner att Falun Dafa är bra

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Hälsningar Mästare! Hälsningar medutövare!

Jag började utöva Falun Dafa sommaren 1998. Jag var 22 år gammal och hade just tagit examen från universitetet. År 1999 började det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förföljelsen. Jag var förvirrad i två år, men i mitt hjärta gav jag aldrig upp Falun Dafa eller kultiveringen. År 2001, när jag studerade för inträdesprovet till forskarskolan, väcktes jag av en allvarlig sjukdom.

Min klasskamrat Xiaoxia var doktorand vid ett visst universitet, och jag bodde i hennes sovsal medan jag studerade för examensproven. När de andra gick på lektion läste jag Fa. Jag var rädd, så jag gömde Zhuan Falun i sprickorna i väggskåpet. Jag gömde boken när jag hörde det minsta ljudet.

Mästaren sade,

"Det beror på att vårt inflytande är positivt - efter att ha gjort övningarna städar eleverna upp platsen, och när det är efter ett snöfall tar de till och med bort snön på gårdarna. Eftersom vi uppför oss så bra överallt där vi är kommer folk naturligtvis att förse oss med saker som gör det bekvämt." ("Samtal i Guangzhou med chefer för hjälpcenter från hela landet", Ytterligare diskussioner om Falun Dafa, provisorisk översättning på svenska)

Efter att jag hade studerat Fa städade jag sovsalen och studerade för mina prov på eftermiddagen. Varje dag gav hygieninspektionen vår sovsal betyget "utmärkt", och rumskamraterna var imponerade. De insåg gradvis att Falun Dafa hade förföljts på felaktiga grunder, särskilt Xiaoju, som bad att få läsa Zhuan Falun.

Till slut släppte jag min rädsla och började klargöra sanningen. Jag gjorde kopior av material som klargjorde sanningen och delade ut dem på campus. Dafa gav mig visdom och jag blev antagen till forskarutbildningen vid ett annat universitet. Xiaoxia sade: "Mina klasskamrater har ett mycket gott intryck av dig, och dina betyg är utmärkta." Allt detta hjälpte dem att förstå att Falun Dafa är bra.

När jag gick på forskarskolan bröt jag igenom min rädsla och klargjorde sanningen för mina lärare och klasskamrater. En del tog det på stort allvar och frågade om gudar verkligen existerade. Några sade: "Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förstörelse av tron är mycket skadligt för samhället, och om människor inte tror på Gud kommer samhällets moral verkligen att bli korrupt."

När jag insåg att de kastade bort det sanningsklargörande materialet efter att ha läst dem, sa jag: "Om du inte vill behålla det, ge bara tillbaka det så kan jag ge det till någon annan." Några klasskamrater behöll boken Nio kommentarer om kommunistpartiet och läste den ofta. En klasskamrat gick ur partiet, skickade vidare Nio kommentarer till andra och övertygade en doktorand och en professor att gå ur. Han berättade också fakta om Falun Gong för sina föräldrar.

När jag först berättade om Dafa för mina rumskamrater trodde de att Falun Dafa dödar människor, vilket KKP:s propaganda på TV påstod. De var för rädda för att lämna partiet. Min rumskamrat insåg senare att Falun Dafa lär människor att vara goda. Efter att de observerat mitt tal och beteende trodde de att jag var en god människa. De anförtrodde sig åt mig och bad mig att medla vid konflikter.

Min handledare var först avvisande mot Falun Dafa och blev arg när jag berättade för henne att Dafa förföljdes på ett felaktigt sätt. Jag sände tyst fram upprätta tankar. När hon lugnade ner sig talade jag med henne igen. Eftersom jag alltid följer Dafas principer sade hon känslosamt: "Bland alla elever som jag har haft är dina betyg inte de bästa, men du är min favorit." Hennes man var en högt uppsatt regeringstjänsteman och visste att KKP var ondskefullt. Hon lämnade senare partiet och hjälpte sin man att lämna det.

Jag tog mitt mod till fånga och klargjorde sanningen för en annan lärare, men jag förväntade mig inte att hon skulle klaga på mig inför min handledare. Jag pratade med henne igen senare, och hon blev ett stort stöd för Dafa. När jag tog min magisterexamen kom många människor för att ta farväl av mig, och en del människor sade åt mig att tänka på säkerheten. Någon skickade mig ett meddelande: "Du är en bra människa, och bra människor belönas."

Företagets ordförande förstår sanningen

Jag tog examen 2005 och började arbeta på företag C. Styrelseordföranden var en kinesisk-kanadensare. Han berömde mig ofta offentligt för att jag gjorde ett bra jobb och sade att han skulle befordra mig till avdelningschef. Jag var lycklig. På grund av mitt kryphål att visa upp mig och min fanatism rapporterade avdelningschefen mig till ordföranden för att jag utövade Falun Dafa, och jag fick sparken.

Jag bad att få träffa ordföranden och jag förklarade sanningen för honom. Han sade: "Jag ska hålla ett styrelsemöte och se om jag kan behålla dig som tillfällig arbetare och få betalt som vanligt." Men direktörerna var rädda för KKP, så jag hade inget annat val än att säga upp mig. Ordföranden frågade dock om kultivering. Han sa: "KKP:s integrering av politik och religion är helt fel."

När styrelseordföranden berättade för andra att han ville att jag skulle bli chef tänkte jag inte på avdelningschefens känslor, eller hur förödmjukad han måste ha känt sig. Jag insåg att det inte är något fel med utövare som gör ett bra jobb, men jag borde inte ha visat upp mig för att få folk att känna att jag var bra. Jag borde ha tagit hänsyn till chefens känslor och hjälpt honom, istället för att visa upp mig. När jag senare berättade för honom om förföljelsen förstod han, och kände sig generad över att ha rapporterat om mig.

I början av 2006 ordnade Mästaren ett speciellt jobb åt mig. Jag arbetade för två företag, D och E, och jag klargjorde sanningen för personalen på båda företagen. En man på företag D var introvert och ignorerade mig alltid när jag klargjorde sanningen för honom. Jag kände att hans huvudande ropade till mig: "Du måste rädda mig."

Nästa gång jag pratade med honom var han tyst. Han kontaktades av vicepresidenten en dag. När han kom tillbaka sade han till mig: "Vicepresidenten kanske snart talar med dig om att du utövar Falun Dafa. Var beredd." Han varnade mig och jag blev mycket rörd. Hans hjärta öppnade sig och han började skydda Dafa-lärjungar.

Vicepresidenten sade till mig: "Efter en tre månaders prövning fann jag att du inte är lämplig för det här jobbet." På grund av medarbetarens påminnelse sade jag: "Det här är inte det verkliga skälet, eller hur? Det är för att jag utövar Falun Dafa, eller hur?" Jag berättade för honom om utövandet och att gott och ont belönas. Han sade strängt: "Jag har redan upplevt för mycket." Jag sade försiktigt: "Det här har inget att göra med tidigare erfarenheter. Alla ges valmöjligheter. Om människor upprätthåller rättvisa eller upprätthåller sina personliga intressen, avgör deras framtid. Människor har blivit välsignade för att de har stött Dafa, men en del har skadat Falun Dafa-utövare för att skydda sina personliga intressen. Efteråt har deras affärer lidit förluster."

Han blev förvånad. Jag visste att han bara tänkte på sig själv. Den här vice VD:n var ursprungligen chef för företag E, men efter att KKP förföljde Falun Dafa avskedade han två utövare. Efteråt drabbades företag E av ekonomiska förluster.

När jag kom ut från vicepresidentens kontor gick jag direkt till VD:n för företag D. Han sade att han praktiserade buddhism och trodde på kultivering. Under vårt samtal avvisade han alla samtal som kom in och sa: "Jag diskuterar en viktig fråga. Jag ringer upp dig senare."

Kultiverare bör kultivera sig själva och vara medkännande

År 2006 böjade jag arbeta på forskningsinstitutet på företag F.

Mästaren sade,

"Så med andra ord, vilket område ni än verkar inom, när ni kan förbättra era färdigheter så är det en reflektion av att ni kontinuerligt har höjt er nivå. Och människor kan se att du är en god människa och någon som kultiverar sitt hjärta och sinne. Från människors synvinkel blir du en god människa. Som ett resultat av att du studerar Fa och kultiverar ditt inre jag gör du bättre och bättre ifrån dig, och Gudar ger dig den visdom du förtjänar och ger dig inspiration så att du kan inse många saker medan du studerar, skapa bättre saker, förbättra din teknik och nå bortom." (Fa-undervisning i Los Angeles)

Jag lyssnade på Mästarens undervisning, arbetade flitigt och tittade inåt närhelst problem uppstod. Varje år skapade jag miljontals yuan i nytta för företaget, och chefen var mycket nöjd med mitt arbete. Jag utnyttjade varje tillfälle att berätta för mina kollegor om Falun Dafa. En av dem lämnade partiet. Men Xiaohong, som hade den bästa relationen till mig, rapporterade mig och till och med till provinsens avdelning för statlig säkerhet. Några dagar senare diagnostiserades Xiaohong med långt framskridet lymfom, och hon gick snart bort. Det som hände Xiaohong gjorde mig mycket ledsen, och det fick mig också att förstå hur helig Falun Dafa är!

Chefen pratade med mig, och efter att jag hade berättat om KKP:s förföljelse av Falun Dafa sade han känslosamt: "Du är fantastisk! Du vågar avslöja KKP vid en så ung ålder. Jag ska göra mitt bästa för att skydda dig. Men KKP är mycket dåligt. Jag är bara en entreprenör, och KKP kommer inte att ta mig på allvar." De andra företagsledarna sa: "Falun Dafa är verkligen fantastisk. Hon vågar avslöja KKP på ett värdigt och ärligt sätt."

Chefen förklarade senare att när han var student deltog han i studentdemokratirörelsen i juni 1989 på Himmelska fridens torg, som brutalt slogs ned av KKP. Han bevittnade hur många klasskamrater krossades av stridsvagnar; de låg blödande och döende. Efter att ha sett detta tappade han helt tron på KKP och sa att det inte fanns något hopp för Kina så länge KKP satt vid makten. "Om någon har förmågan att störta det, är jag villig att ge dem alla mina pengar!" utbrast han.

Chefen berömde mig: "Vilken fantastisk 'revolutionär' du är!" Hans ord fick mig att inse att jag gjorde något fel. Mästaren bad oss att berätta sanningen och rädda andra. Hur blev jag en "revolutionär"? Var det därför jag upprepade gånger har blivit förföljd? Kultiverare ska kultivera sig själva i stillhet och samtidigt rädda kännande varelser med medkänsla.

Senare, på grund av upprepade trakasserier från den provinsiella säkerhetstjänsten och för att han hade beordrats att överlämna mig, godkände chefen min avskedsansökan för att skydda mig. Han påminde mig om att inte ta med min ursprungliga mobiltelefon, eftersom jag hade blivit övervakad.

År 2007 började jag arbeta för företag G. Min arbetsledare hade en lägre utbildning än jag och han var rädd att hans ställning skulle påverkas, så han uteslöt mig. Jag visste att jag borde lägga mina intressen åt sidan och hjälpa honom. Jag hjälpte honom att verifiera information, löste konflikter på jobbet åt honom och jag sökte inte bli erkänd. Arbetsledarens arbete blev smidigare. När jag först kom dit lyssnade han inte när jag försökte klargöra sanningen, men han förstod så småningom.

Ett år senare ville chefen att jag skulle ersätta honom som arbetsledare, men vid det här laget hade vi blivit vänner. Han berättade för mig om sina klagomål och jag lyssnade tyst. Senare fick jag höra att han hade blivit vice VD på ett annat företag.

Lian utövade också Falun Dafa. När det var strejk anlitade de anställda gängmedlemmar. Chefen ringde polisen. De två sidorna hade en konfrontation och företaget var i kaos. Lian och jag klargjorde sanningen i processen att lösa problemet. Vi två pratade fram och tillbaka mellan arbetare och ledning. Vi förklarade för de anställda hur svårt det var för chefen att driva verksamheten under KKP:s förtryck. Strejken upphörde snabbt och många människor förstod att grundorsaken till Kinas problem och konflikter var KKP.

Sedan dess har miljön för att klargöra sanningen blivit bättre. Jag klargjorde sanningen för en grupp kollegor, och efteråt kom en annan grupp. När någon ifrågasatte mig avbröt en person som förstod sanningen honom: "Håll käften! Prata inte nonsens!" En dag under lunchrasten bad en kollega oss att lära dem övningarna, och alla lärde sig dem.

Jag blev senare arresterad, och chefen gjorde sitt bästa för att rädda mig. Under processen fortsatte Lian att klargöra sanningen. När jag återvände var mina kollegor mycket glada. Senare blev jag gravid, så jag arbetade inte på några år.

Dafa-lärjungar ska inte separeras från det vanliga samhället

År 2015 arbetade jag på fabrik H som revisor och hjälpte min chef med ledningen. De kvinnliga arbetarna gillade att skvallra. Någon sade: "De som utövar Falun Dafa har inget bättre för sig. De arbetar inte, istället pratar de med folk.." Jag kände mig mycket obekväm när jag hörde detta. Jag var tyst och funderade på hur jag skulle kunna reda ut deras missförstånd.

Arbetarna fick betalt per styck, så jag tog hand om alla tidskrävande jobb åt dem och förbättrade deras arbetseffektivitet. Ibland skrek de åt mig. Jag skrattade bara bort det och fortsatte att hjälpa dem. De började gilla mig och krävde enhälligt att chefen skulle höja min lön. De frågade varför jag hade en så bra personlighet. Jag sade att jag utövade Falun Dafa, så jag letade inom mig efter mina egna brister när det fanns problem. De blev förvånade: "Utövar du Falun Dafa?" Till och med de människor som kritiserade Dafa våldsamt visste att Falun Dafa var bra. De lämnade partiet, och en del av dem bad mig att lära dem övningarna.

En dag satt min chef mittemot mig och mumlade: "Jag brukade tro på vad jag hörde på TV, men nu verkar det som om Falun Dafa är riktigt bra!" Han och hans fru lämnade partiet. Jag övertygade många av mina kollegor att gå ur partiet. Jag insåg att utövare bör vara en del av vanliga människors samhälle, annars kommer de inte att förstå oss.

Mästaren sade,

"Ni lever ett normalt liv och kultiverar normalt, och gör samtidigt det som Dafa-lärjungar ska göra. Det är så det ska vara för närvarande. Förutom att göra det som Dafa-lärjungar ska göra så finns det i det vanliga samhället ingen skillnad när det gäller formen [jämfört med vanliga människor], på ytan ser det likadant ut som det vanliga samhället, bara det att du är en kultiverare. Det är så det ska vara. Det ni gör idag är att etablera saker för framtiden och det är på det sättet som den här vägen ska löpa. Det här är den mest upprätta vägen och det som framtidens kultiverare kommer att följa, så ni kan inte alls bete er på ett extremt sätt, eftersom det skulle skapa onödiga hinder och problem för er själva. Alla extrema tänkesätt kommer inte från det jag har sagt till er, och de kan vara en form av fasthållanden och kommer att skapa problem." (Fa-undervisning vid Fa-konferensen vid Västra USA 2004, Los Angeles)

Jag insåg att vi borde ha jobb i det vanliga samhället. Det vanliga samhället är ett stort färgkärl och en smältdegel. Konflikter avslöjar våra dolda bindningar och vanliga människors föreställningar, så att vi kan känna igen och eliminera dem. När vi anpassar vårt beteende till Fa:s högre sfärer kommer människor att identifiera sig med Dafa från djupet av sina hjärtan, och på så sätt bli räddade.

Från att rapportera om utövare till att erkänna sanningen

År 2019 arbetade jag för företag I, ett familjeägt företag. Min chef kände mig. Det första han sa var: "Utövar du fortfarande Falun Dafa?" När jag sa att Falun Dafa var bra förblev han tyst. Jag kunde se att han inte trodde på det. De flesta av mina kollegor var oförskämda för att jag utövade Falun Dafa. Jag tänkte: "Eftersom jag är här kan jag inte ge mig av; jag måste rädda alla varelser här."

Chefen tilldelade mig testningen, som var komplicerad och tröttsam. Arbetsledaren körde med mig hela dagen och meddelade högljutt när jag gjorde ett misstag. Jag försökte vara så försiktig som möjligt. Detta hjälpte mig att eliminera många fasthållandenr, och mina kollegors sätt att se på mig förändrades också.

Xiao Liu, en kollega, sade: "Du ser lite ut som en kultiverare." Det var Mästarens bekräftelse genom Xiao Lius mun. Han var min tidigare kollega. Jag fick sparken från det företaget på grund av hans rapport. När vi träffades igen tittade han konstigt på mig, men jag visste att han hade en stor koppling till Dafa.

Han observerade mina prestationer i företaget och hans intryck av mig förändrades gradvis. En dag frågade jag: "Tror du att Falun Dafa är som KKP säger på TV?" Han sa högt: "Jag säger inte att Falun Dafa är dåligt!" Han sade också: "Kommunistpartiet är en sekt." Jag gav honom programvara som hjälper till att bryta KKP:s Internetblockad. Men när han använde den blev han avslöjad av KKP och fördes till polisstationen. Polisen frågade honom var programvaran kom ifrån. Han insisterade på att han sett en webbplats på en gatuaffisch och laddat ner den själv. Han försökte skydda mig. Han lämnade också partiet. Det tog honom nio år att gå från att rapportera om mig till att förstå sanningen.

Kultivera mig själv

Vintern 2019, på väg hem från jobbet, föll jag och ådrog mig en komplicerad fraktur i höger ben. För att min arbetsplats skulle stå för sjukhuskostnaderna bad min chef mig att hävda att jag hade skadat mig på företaget. Jag sa till honom: "Jag praktiserar sanning, medkänsla och tålamod. Jag kan inte ljuga. Jag vill inte att företaget ska betala för den här skadan." Efteråt anförtrodde sig chefen åt mig och sa: "Du är rättfärdig." Eftersom mitt ben läkte snabbt såg mina kollegor hur extraordinär Falun Dafa är.

Vintern 2020 började fabriken använda ny utrustning, vilket var slösaktigt. Fabriken förlorade miljontals dollar varje månad. Chefen var mycket orolig. Jag hjälpte honom att forska och experimentera. Jag åkte också på affärsresor med kollegor för att forska i andra provinser. Problemet löstes till slut, och mina kollegors förlöjligande av mig förvandlades till beundran. Men jag visste att det inte berodde på mina förmågor; Mästaren hjälpte mig att skapa en miljö för att rädda människor.

Tidigare sade chefen att Falun Dafa-utövare var galna, men till slut lärde han och hans familj sig sanningen och lämnade partiet. Direktörerna och många anställda lämnade också partiet. Senare flyttade jag med min man till en annan stad. Chefen skickade ett textmeddelande till mig: "Om du flyttar tillbaka, kom och jobba för mig."

Sommaren 2022 började jag arbeta på företag J i provinshuvudstaden. Några dagar efter att jag anlänt bugade chefen för mig och sa: "Vi räknar med dig." Kollegorna i provinshuvudstaden var unga, men starkt påverkade av KKP-kultur, ateism och moderna koncept. Det var mycket svårt för mig att berätta för dem om Dafa. När jag först anlände hade jag symtom på hjärtsjukdom. Jag var tvungen att arbeta övertid varje dag under försöksperioden. Det fanns inga andra utövare omkring mig. Jag kunde inte åka hem på grund av pandemilåsningen, så jag kunde inte träffa utövare i min hemstad. Men när jag såg dessa människor omkring mig visste jag att jag måste stanna här tills jag räddat dem. Det falska skenet av sjukdom försvann gradvis.

När pandemistoppet hävdes förra året var de flesta av mina kollegor smittade, och jag hade vissa symtom. Jag tänkte: "Om jag verkar vara sjuk, hur kan jag då rädda människor? Detta misskrediterar Dafa och stör frälsningen av kännande varelser!" Jag sände ut upprätta tankar för att eliminera denna störning, och mina symtom försvann. Jag arbetade energiskt och mina kollegor bevittnade Falun Dafas kraft. Flera lämnade partiet efter att ha fått veta sanningen. Jag arbetade hårt, och min chefs assistent sade: "Chefen gillar verkligen ditt arbete." I små saker kan jag gradvis upptäcka mitt fasthållande. Mästaren sade, " vårdar en hög strävan och är noga med småsaker." ("Ett helgon", Det essentiella för flitiga framsteg.”). Jag har funnit att när detaljerna är väl utförda kan de beröra människors hjärtan.

Under mina mer än 20 år av kultivering har jag gjort många misstag, och en del av dem var stora.

Mästaren sade,

"Som Mästaren räknar jag aldrig misstag som ni begår i kultiveringen, jag räknar bara de bra saker som ni gör och vad ni har uppnått." ("Att komma ut ur dödstestet, maj 2006)

"Det ni gör bra är allt som ni har bekräftat och upplyst er till. Ordna den delen och ta bort det oönskade grumset, och den kvarvarande essensen är vägen till din framgång." (Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens)

Inför årets China Fahui talade jag om de delar jag gjorde bra när det gällde att klargöra sanningen i arbetsmiljön och skrev ner det.

Tack, medkännande Mästare, för att du alltid ger oss möjligheter att gottgöra våra misstag. Jag hoppas att jag kan kultivera mig själv, göra de tre sakerna väl, rädda alla de kännande varelser som Mästaren har arrangerat för mig, och vara värdig Mästarens medkänsla och lidande!

https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212917.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.