Berlin, Tyskland: Parlamentsledamot fortsätter att pressa KKP att släppa fängslad Falun Gong-utövare

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

null(Minghui.org) Ronald Gläser, ledamot av Berlins delstatsparlament och vice ordförande för Alternativpartiet (AfD), skrev den 23 november 2023 ytterligare ett brev till Li Zaiwu, kommunsekreterare i Rizhao City, Shandongprovinsen, med krav på omedelbar och ovillkorlig frigivning av den fängslade Falun Gong-utövaren Yuande Ding. Yuande Ding är far till en person bosatt i Tyskland. Detta är det andra brev som Ronald Gläser har skrivit till Li under de senaste tre månaderna.

nullRonald Gläser, ledamot av Berlins delstatsparlament och vice ordförande för AfD, fördömde KKP:s förföljelse under ett möte för att fira Världsdagen för Falun Dafa den 13 maj 2023.

nullnullRonald Gläsers brev till Li Zaiwu

I sitt senaste brev uttryckte Gläser särskild oro över de pågående brotten med påtvingad organskörd i Kina och sin oro över om Ding skulle falla offer för detta ohyggliga brott.

Han skrev: "Kinatribunalen, med Sir Geoffrey Nice KC som ordförande, som ledde åtalet mot den serbiske krigsförbrytaren Slobodan Milosevic vid Internationella brottmålsdomstolen för f.d. Jugoslavien, drog i sin slutliga dom den 17 juni 2020 slutsatsen att påtvingad organskörd har utförts i flera år i hela Kina i betydande omfattning, och att Falun Gong-utövare har varit en - och förmodligen den viktigaste - källan till organskörden."

Gläser nämnde att han är bekymrad över de militära kopplingarna hos Lis föregångare, Zhang Hui, den nuvarande biträdande kommunala partisekreteraren i staden Qingdao som tidigare var kommunal partisekreterare i staden Rizhao och den första partisekreteraren för partikommittén i Rizhao militärdistrikt. Jag är djupt oroad över ödet och livet för två kinesiska Falun Gong-utövare - Yuande Ding och hans fru Ruimei Ma - inte bara över möjligheten att de torteras, utan också över att de blir offer för det kinesiska kommunistpartiets (KKP) påtvingade organskörd. Sedan den 13 juni 2023 har Yuande Ding varit olagligt fängslad i staden Rizhaos häkte. Inga familjemedlemmar får besöka honom i häktet", skrev han.

Gläser sade också att den pågående förföljelsen av Falun Gong inte har någon rättslig grund. Förutom Zhang, flera andra tjänstemän, inklusive Wang Xinsheng, borgmästare i staden Rizha och tidigare sekreterare i Politiska och rättsliga kommitten i staden Rizhao, Li Gang, chef för Byrån för allmän säkerhet i staden Rizhao; Wu Guangfeng, sekreterare i Kommittén för Wulians län; och Li Jiang, chef för Byrån för allmän säkerhet i Wulian län, har alla "allvarligt kränkt de grundläggande rättigheterna för alla förföljda Falun Gong-utövare i staden Rizhao som är inskrivna i den kinesiska konstitutionen. ” Han kräver att myndigheterna utreder och åtalar dessa personer i enlighet med den kinesiska lagen om straffrättsliga förfaranden.

I slutet av brevet uppmanade Gläser återigen myndigheterna i staden Rizhao att omedelbart och villkorslöst frige Ding och utfärda pass för honom och hans fru så att de kan återförenas med sin son i Tyskland."Jag kommer att följa fallet noggrant och ingående och ber dig att hålla oss informerade i detalj om varje nytt steg", skrev Gläser till Li. Han uppmanade också Li att dela sitt brev med Wang Yi, Kinas utrikesminister, Wu Ken, Kinas ambassadör i Tyskland, Lin Wu, partisekreterare i Shandongprovinsen, och Li:s företrädare Zhang Hui.Mot bakgrund av toppmötet mellan EU och Kina den 7 och 8 december 2023 skrev Gläser ytterligare ett brev till Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, och uppmanade henne att ta upp frågan om frigivningen av fängslade Falun Gong-utövare när hon interagerar med kinesiska tjänstemän under toppmötet.

Måltavla i en grupparrestering

Ding Yuande [redaktörens anmärkning: Enligt kinesisk konvention anges en persons familjenamn först och förnamnet sedan], bosatt i staden Rizhao i provinsen Shandong, greps den 12 maj 2023 i ett polisingripande mot omkring 100 lokala Falun Gong-utövare. Hittills finns sex utövare fortfarande frihetsberövade: Guo Xin och Jiang Haibo vid Wulian häkte för grevskap, och An Fengxia, Hong Meishuang, Gong Hua och Ding vid Häktet i staden Rizhao.

Ding skulle framträda i Länsrätten i Wulian den 28 november 2023. Detaljer om förhandlingen var inte tillgängliga i skrivande stund. Hans fru, Ma, som greps samma dag, släpptes mot borgen den 24 maj. Polisen har ofta trakasserat henne under de senaste månaderna, särskilt med tanke på deras sons obevekliga ansträngningar att avslöja förföljelsen och rädda dem.

De övriga fem utövarna, tillsammans med ytterligare 16 utövare som greps samma dag men har släppts mot borgen, skulle ställas inför rätta i Länsrätten i Wulian mellan den 4 och 6 december. De övriga 16 utövarna är: Qin Chong, Wang Yun, Huang Shifang, Jiang Ying, Liang Geyuan, Yang Chuanying, Zhu Xiuxia, Han Bangli, Qin Yuying, Fan Shuling, Wang Shuhua, Gao Xiuhua, Su Cuihua, Wang Xuli, Ding Xi och Han Gongying.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/4/213197.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.