Andra Norrlands turnén 2023

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den andra Norrlands turnén gick från Hudiksvall till Umeå och till Luleå. Den gick ut på att lära ut vad Falun Gong är ( också kallad Falun Dafa), berätta för människor meningen med vad kultivering och kultiveringsmedoden är samt om Falun Gongs principer, vad Sanningenlighet-Medkänsla-Tålamod är.

Det kom många som ville prova på Falun Gong och denna gång var det folk mellan 30-55 år som kom. Det var så många så att alla inte fick plats. Utövaren bad arrangörerna om ett större rum för nästa gång och arrangörerna samtyckte. Det kom också många till när utövaren berättade närmare om metoden.

nullUtövarna gör övningar

Många fick efteråt svettning eller värkande fötter men de ville fortsätta att öva Falun Gong. Några stannade kvar och hade frågor om filosofin bakom Falun Gong och andra hade hittat Falun Gong i Australien och köpt Zhuan Falun, huvudboken för Falun Gong. Utövaren sålde två Falun Gong-böcker (nybörjarböcker)till några andra.

Några undrade om de fanns någon lokal där de kunde öva. De fick kontakt med den personen, adressen till lokalen och telefonnummer. Utövaren delade även ut uppgifter om webbinariumet, vilket är information om Falun Gong på nätet, gav ut flyers och lotusblommor till alla. Vissa av dem blev alldeles till sig av glädje och tårarna kom för vissa.

Det blev ett mycket lyckat arrangemang.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.