Frankrike: Europaparlamentariker och invånare fördömer förföljelsen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Europaparlamentet antog en resolution vid sitt högkvarter i Strasbourg, Frankrike den 18 januari 2024. Resolutionen fördömer det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Dafa (även känd som Falun Gong) och kräver ett omedelbart slut på brutaliteten och frigivning av utövaren Ding Yuande och alla andra olagligt dömda utövare. Man kräver också sanktioner mot förövarna och de enheter som har bidragit till förföljelsen.

Falun Dafa-utövare från Frankrike och Tyskland besökte Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 17 och 18 januari. De berättade för människor från alla samhällsskikt som besökte Europaparlamentet om KKP:s 24 år långa förföljelse och uppmanade ledamöterna i Europaparlamentet (MEP) att hjälpa till att stoppa det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) brutalitet. Ding Lebin, som bor i Tyskland, berättade för Europaparlamentet om sina erfarenheter och den förföljelse som hans föräldrar utsattes för i Kina.

null

null

nullUtövare samlades framför Europaparlamentet den 17 och 18 januari 2024 och krävde ett slut på förföljelsen.

Evenemanget den 17 januari ägde rum vid Europaparlamentets huvudingång, dit besökare, parlamentsledamöter och assistenter anlände med taxi eller spårvagn. Evenemanget den 18 januari hölls på baksidan av parlamentet - nära Winston Churchill-ingången.

nullFörbipasserande lär sig om Falun Dafa.

nullUtövaren Ding Lebin kräver att hans föräldrar släpps fria under evenemanget framför Europaparlamentet.

Under dessa två dagar trotsade utövarna den bittra vinterkylan - inklusive duggregn, slask och kraftigt snöfall. Säkerhetsvakterna och parlamentets besökare var imponerade av utövarnas uthållighet och hårda arbete.

Italiensk parlamentsledamot: Vi måste alltid stå vid er sida

Fabio Massimo Castaldo, en italiensk parlamentsledamot utan partitillhörighet, lämnade parlamentsbyggnaden efter att resolutionen antagits den 18 januari och träffade utövare. När det gäller KKP:s kriminella handling att skörda organ från levande Falun Gong-utövare sade han: "Jag kräver en internationell utredning. Det är i denna fråga som jag uppmanar alla regeringar att sanktionera alla kinesiska tjänstemän som är ansvariga för sådana handlingar mot er och andra etniska minoriteter. Det är inte lätt eftersom vissa europeiska regeringar har nära förbindelser med Kina. Men inom parlamentet är budskapet mycket starkt och vi har ett brett stöd idag." Han uppmuntrade utövarna att hålla ut.

nullEuropaparlamentariker Fabio Massimo Castaldo talade med utövare på plats och ett gruppfoto togs.

Under debatten om denna resolution i Europaparlamentet på kvällen den 17 januari, sade MEP Castaldo att inför KKP:s organhandel mot Falun Gong-utövare och kinesiska etniska minoriteter, "har vi inget val. Det kan bara finnas ett bestämt, tydligt och otvetydigt fördömande. Vi bör alla kräva en internationell utredning av den kriminella organhandeln och hårda sanktioner mot de ansvariga tjänstemännen och myndigheterna."

Han tillade: "Inför dessa grymheter måste vi antingen förbehållslöst försvara våra värderingar och mänskliga rättigheter eller välja medbrottslighetens väg. Eftersom tystnad är medskyldighet uppmanar jag återigen i kväll parlamentet att inte vara tyst. Vi måste alltid stå på samma sida som de som kämpar för frihet och rätten att leva."

nullEn invånare skriver under namninsamlingen som kräver att förföljelsen upphör.

Student på grundläggandenivå: Jag stöder din handling

Efter att en läkarstudent lyssnat noga på en läkares introduktion sade han: "Oavsett vilken form av förföljelse en diktator gör sig skyldig till bör alla former av förföljelse förbjudas. Jag stöder dig till fullo."

En sjukvårdsassistent var glad över att höra om Falun Gong från utövare där, och hon hoppades kunna lära sig mer om utövandet.

Två kvinnor var från Etiopien och Togo. En utövare berättade för dem att Togo förra året höll ett evenemang för att fira 10-årsminnet av spridningen av Falun Dafa i Togo. Sådana aktiviteter hålls i Afrika men är förbjudna i Kina. De beklagade detta och tog emot Falun Dafa-broschyrer.

Bilar som kom från Offenburg och taxibilar som kom från Tyskland vände där, och förarna tog emot flygblad från utövare. När taxibilar körde förbi rullade förarna ner sina fönster och tog emot flygbladen.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214432.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.