Finland: Utövare introducerar Falun Dafa på nationell utbildningsutställning

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 26 och 27 januari 2024 deltog Falun Dafa-utövare i en utbildningsmässa (Educa Messu) i Helsingfors. Detta årliga landsomfattande evenemang för utbildningssektorn hålls på mässcentret i Finlands huvudstad. I år lockade evenemanget nästan 15 800 professionella utbildare.

Utövare delade ut information om Falun Dafa, demonstrerade övningarna och samlade in namnunderskrifter för att kräva ett slut på den 24-åriga förföljelsen i Kina. Många lärare sade att de höll med om Dafas universella principer - sanningsenlighet, medkänsla och tålamod. Några bekräftade, "Vänlighet är människans medfödda natur", medan andra sade: "Vi behöver detta - sanning, medkänsla, tålamod", och "Vi håller med om dina synpunkter."

nullnullnullnullMånga lärare var intresserade av att lära sig mer om Falun Dafa vid Educa Messu-evenemanget i Helsingfors.

"Jag hoppas innerligt att Kina kommer att bli ett fritt land"

Daniel Marhambet från Kazakstan undervisar för närvarande vid Internationella skola i Vantaa i Helsingfors. Han delade med sig av sina åsikter om den kommunistiska regimen till utövarna. "Falun Dafa är en grupp med andliga övertygelser", sade han, "men den förföljs i Kina. Jag är absolut emot att KKP (Kinas kommunistparti) förföljer Falun Dafa."

Han log och pekade på de tre orden: "Sanningsenlighet, medkänsla, tålamod (Zhen, Shan, Ren)" på affischen och sade: "Sanningsenlighet, medkänsla, tålerans är viktiga värden i vårt dagliga liv. De hjälper människor att behålla lugn och tillväxt."

nullDaniel Marhambet, en lärare, sade att förföljelsen måste upphöra omedelbart.

Marhambet sade också: "KKP är fruktansvärt. De förföljer alla i hela världen och begår folkmord. De har förtryckt minoritetsgrupper i Kina under lång tid. De förföljer också vietnameser, människor i Kazakstan och så vidare. Detta måste få ett omedelbart slut.

"Vissa länder proklamerar att de är ett demokratiskt land, men ämnen som diskuterar mänskliga rättigheter i Kina och Falun Dafa är begränsade. Vissa regeringstjänstemän och medier är mutade av den kinesiska regeringen och undviker att tala om Falun Dafa. Detta är fruktansvärt."

Lärare intresserade av Falun Dafa

Tre lärare från Portugal tittade på utövarna när de gjorde övningarna och följde med dem för att lära sig rörelserna. När de fick veta att utövare i Kina torteras brutalt och riskerar att utsättas för påtvingad organskörd skakade de på huvudet av misstro. De skrev under petitionen för att få ett slut på förföljelsen och tog också del av information om onlinekurser så att de kan lära sig Falun Dafa i Portugal.

Marita undervisar på Pälkänes högstadiet. Skolan ligger 150 km från Helsingfors, cirka två timmars bilresa. När hon fick veta att Falun Dafa kan förbättra ens hälsa lämnade hon sin kontaktinformation och sade att hon hoppades att utövare skulle komma till hennes skola och hålla lektioner. Hon blev glad över att få information om onlinekurser och sa att hon är angelägen om att anmäla sig.

Ari, en lärare i Helsingfors, stannade framför Falun Dafa-utställningen och var ivrig att få veta mer om utövandet. När han fick höra om förföljelsen i Kina berättade han för utövarna att han i många år har berättat för sina elever om problemen med de mänskliga rättigheterna i Kina. Han sade att han hade hört talas om att uigurerna var offer för förföljelse, men det var första gången han hörde att KKP också förföljde Falun Dafa. Han var förbluffad över att höra om KKP:s brott med organskörd.

Innan han gick tackade han utövarna för deras insatser under åren för att hjälpa människor att lära sig om förföljelsen i Kina och han önskade dem lycka till.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/5/2145...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.